BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013, đề xuất xây dựng 80 dự luật mới

Cập nhật ngày: 22/05/2012 - 05:17

Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII (21/5/2012), Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý cho biết, sau khi rà soát, tổng số các dự án do các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội đề xuất trong Chương trình năm 2013 là 80 dự án luật và 7 dự án pháp lệnh.

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, số lượng dự án đề nghị đưa vào Chương trình năm 2013 khá nhiều. Theo đó, UBTVQH tán thành đưa các dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) vào Chương trình chuẩn bị năm 2013.
Quốc hội đề nghị tiếp tục đưa các dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Luật trưng cầu ý dân vào Chương trình chuẩn bị năm 2013.
UBTVQH cũng đề nghị bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII các dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Luật đầu tư (sửa đổi), Luật ban hành quyết định hành chính.

Cùng với đó, đề nghị chưa đưa vào Chương trình chuẩn bị năm 2013 các dự án: Luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật du lịch, Luật an toàn thông tin số, Luật khí tượng, thuỷ văn, Luật biểu tình, Luật tố tụng lao động, Pháp lệnh thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự, Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo…

Chưa đưa vào Chương trình năm 2013 các dự án Luật phá sản (sửa đổi), Luật thống kê (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp.

Chưa đưa vào Chương trình các dự án Luật cảnh vệ, Luật kiến trúc sư, Luật chống bán phá giá, Luật khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, Pháp lệnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”...

Một số dự án luật đã có trong Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, UBTVQH đề nghị các cơ quan chủ động tiến hành nghiên cứu, soạn thảo khi nào chuẩn bị tốt, đủ điều kiện trình Quốc hội thì đưa vào Chương trình chính thức hằng năm.

Theo đó, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Phan Trung Lý cho biết, UBTVQH dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 gồm 30 dự án luật, 3 dự án pháp lệnh trong Chương trình chính thức và 18 dự án luật trong Chương trình chuẩn bị; bổ sung 3 dự án luật và điều chỉnh tiến độ 5 dự án luật khác trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; bổ sung 3 dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Trước đó, về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, Chủ nhiệm Phan Trung Lý cho biết, theo đề nghị của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung 3 dự án luật, điều chỉnh tiến độ 5 dự án luật khác trong Chương trình năm 2012.
Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án Luật việc làm vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2012) và thông qua tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2013) Bổ sung dự án Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi) vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và thông qua tại kỳ họp thứ 5. Về dự án Luật biển Việt Nam, đến nay, dự án Luật cơ bản đã được chuẩn bị xong, các cơ quan hữu quan nhận thấy có đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 này.

Cùng với đó, lùi thời hạn trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Luật đất đai (sửa đổi) và rút ra khỏi Chương trình các dự án Luật đô thị, Luật quy hoạch và Luật thư viện.

Theo vtc.vn


 
Liên kết hữu ích