BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013, phấn đấu đạt GDP từ 12,5% trở lên

Cập nhật ngày: 01/12/2012 - 05:33

Phát triển vùng sản xuất rau an toàn là một trong những mục tiêu phấn đấu trong năm 2013. (Trong ảnh, nông dân trồng rau Cao Xá, Châu Thành)

(BTNO) – Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ vừa có ý kiến kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11.2012, trong đó nhấn mạnh việc thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế năm 2013, phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,5% trở lên so với năm 2012.

Theo UBND tỉnh, năm 2012, trong điều kiện phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, nền kinh tế của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) ước tăng 12,5% so với cùng kỳ. Sản xuất nông – lâm – thuỷ sản mặc dù gặp khó khăn về thời tiết, dịch bệnh nhưng vẫn tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Sản xuất công nghiệp được phục hồi, kim ngạch xuất khẩu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra… Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như tăng trưởng kinh tế chậm lại so với năm 2011. Trong 21 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh quyết nghị, có 17 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch.

Về các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013, bên cạnh việc điều chỉnh GDP, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đến việc cần phải quan tâm mở rộng diện tích cánh đồng mẫu lớn đối với cây lúa, cây mía; nâng cao tỷ lệ cơ giới hoá các khâu sản xuất (nhất là khâu thu hoạch); hiện đại hoá công nghiệp chế biến, nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và giá trị gia tăng của nông sản hàng hoá. Phát triển vùng sản xuất rau an toàn, tăng năng suất cây công nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp của tỉnh vận chuyển nông sản sau thu hoạch tại các tỉnh giáp biên thuộc vương quốc Campuchia về Tây Ninh.

Về đầu tư phát triển, tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong, ngoài nước. Công bố rộng rãi các quy hoạch có liên quan đến công tác thu hút đầu tư. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư nước ngoài, thu hút đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực công nghiệp “xanh”, thân thiện với môi trường, lĩnh vực công nghệ cao. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ở các làng nghề. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước.

Đối với các chương trình trọng điểm của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức sơ kết đánh giá 2 năm thực hiện ba chương trình đột phá để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với chương trình xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về chương trình xây dựng nông thôn mới để cả hệ thống chính trị, cán bộ công chức và người dân hiểu về công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” có sơ, tổng kết và khen thưởng kịp thời. Thường xuyên rà soát và cập nhật các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, lựa chọn tiêu chí cần ưu tiên đầu tư thực hiện trước.

Về chương trình nâng cấp Thị xã Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03-NQ/TU về xây dựng và phát triển Thị xã Tây Ninh.

Đ.H.T