Năm 2013, phấn đấu duy trì mức tăng trưởng các ngành dịch vụ 14%

Cập nhật ngày: 04/12/2012 - 05:21

Dự kiến vào ngày 22.12 tới, Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam đón bằng công nhận  di tích quốc gia đặc biệt.

(BTNO)- UBND tỉnh cho biết, năm 2012, giá trị các ngành dịch vụ ước đạt hơn 12.000 tỷ dồng – đạt 100% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ trên địa bàn tăng 20,2% so với cùng kỳ, tăng mạnh nhất là ngành du lịch lữ hành (+35,2%). Khách tham qua khu du lịch núi Bà đạt 2,25 triệu lượt khách – tăng 4,7% so với kế hoạch. Khối lượng vận chuyển hàng hoá tăng 5,1%, khối lượng vận chuyển hành khách tăng 7,4%.

Theo UBND tỉnh, năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, nền kinh tế của tỉnh chỉ có khả năng khôi phục nhẹ, nguồn lực đầu tư không đủ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… Ngoài mục tiêu phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng 12,5% trở lên so với năm 2012, UBND tỉnh vẫn tiếp tục duy trì chỉ tiêu phấn đấu tăng 14% đối với giá trị sản xuất các ngành dịch vụ. Theo đó, dịch vụ chiếm tỷ lệ 44% trong cơ cấu ngành kinh tế của GDP - giá 94 và 35% trong cơ cấu ngành kinh tế của GDP - giá hiện hành.

Để đạt được mục tiêu đó, UBND tỉnh đề ra giải pháp tập trung phát triển thương mại nội địa và thương mại biên giới. Kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa một số trung tâm thương mại vào hoạt động; phát triển hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Tiếp tục xây dựng và phát triển các chợ biên giới, chợ cửa khẩu và chợ trong khu kinh tế cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán, giao lưu hàng hoá trên toàn tuyến biên giới.

Quan tâm đầu tư và kêu gọi đầu tư hạ tầng du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú. Tập trung phát triển du lịch theo hương chuyên nghiệp, có thương hiệu, có trọng tâm, trọng điểm. Đầu tư phát triển các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn như Khu du lịch núi Bà Đen, du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, Khu di tích lịch sử căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh khai thác tiềm năng, phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Tổ chức tốt thông tin quảng bá, đa dạng hoá các hình thức du lịch.

Nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải, tiếp tục phát triển các tuyến vận chuyển hành khách liên tỉnh, vận chuyển hành khách chất lượng cao; phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp xây dựng các tuyến xe buýt đến khu công nghiệp.

Tập trung phố biến và cung cấp rộng rãi loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm trong khu dân cư. Mở rộng các hình thức thanh toán qua ngân hàng. Đẩy nhanh tốc độ phát triển bưu chính viễn thông.

Năm 2013 được xem là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015. Theo UBND tỉnh, mục tiêu đặt ra trong năm 2013 là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và ổn định. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế lạm phát. Đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá quan trọng gắn với huy động, khai thác các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên phát triển đô thị. Kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống người dân. Tăng cường quốc phòng an ninh và bảo đảm ổn định chính trị xã hội.

HY UYÊN