BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2013, phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 5.200 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 02/12/2012 - 05:40

Dự kiến, năm 2013, dự toán chi cho sự nghiệp giao thông là 23 tỷ đồng.

(BTNO) – Theo UBND tỉnh, dựa trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2012, UBND tỉnh đã đề ra chỉ tiêu tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2013 đạt 5.200 tỷ đồng- tăng 15,56% so dự toán năm 2012 và tăng 13,32% so với ước thực hiện năm 2012. Trong đó, thu nội địa 3.565 tỷ đồng – tăng 13,21% so với dự toán năm 2012 và tăng 13,17% so với ước thực hiện năm 2012, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao là 30 tỷ đồng.

UBND tỉnh nhấn mạnh, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013 phải đảm bảo tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc thuế theo các quy định của pháp luật về thuế; các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chế độ thu, trong đó cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung thêm.   

Về tổng chi ngân sách năm 2013, mục tiêu đề ra gần 5.607 tỷ đồng - tăng 13,19% so với dự toán năm 2012, giảm 4,56% so với ước thực hiện năm 2012, cao hơn chỉ tiêu Trung ương giao 1.285 tỷ đồng. Trong phạm vi các nguồn thu được xác định, dự toán chi ngân sách năm 2013 đảm bảo nguyên tắc tập trung ưu tiên nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Đảm bảo chi thường xuyên, ưu tiên chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề, khoa học – công nghệ, sự nghiệp môi trường và những chế độ, chính sách. Trong đó, chi tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương tính theo mức tiền lương tối thưởng 1.050.000 đồng/ tháng, phụ cấp công vụ mức 25%; các khoản trích theo tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp) thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế, lộ trình điều chỉnh của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn. Thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm 10% chi thường xuyên, dành tối thiểu 40% số thu được để lại theo quy định của các đơn vị sự nghiệp có thu và các cơ quan hành chính có thu. Riêng ngành Y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại theo quy định (số thu viện phí sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất, vật tư tiêu hao) để có nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2013, đảm bảo dự phòng ngân sách theo quy định.

Báo cáo tình hình ước thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2012 của UBND tỉnh, dự kiến trình Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh trong vài ngày tới, cho biết: Năm 2012, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 4.588,600 tỷ đồng – đạt 101,97% dự toán, tăng 10,13% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 3.150 tỷ đồng – đạt 100,03% dự toán, tăng 10,52% so cùng kỳ (không kể thu phạt ATGT).

Có 9/14 khoản thu đạt và vượt dự toán, gồm thu khác ngân sách, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thu tại xã, doanh nghiệp Nhà nước Trung ương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu tiền thuê đất, phí và lệ phí, doanh nghiệp Nhà nước địa phương, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

5/14 khoản thu dự kiến không hoàn thành dự toán. Lệ phí trước bạ chỉ đạt 85,42% so với dự toán và giảm 12,7% so với cùng kỳ. Theo UBND tỉnh, nguyên nhân là do tình hình kinh tế khó khăn, cùng với chính sách tiền tệ thắt chặt kéo theo sự suy giảm của thị trường mô tô, ô tô và bất động sản dẫn đến việc thu lệ phí trước bạ giảm.

Một khoản thu giảm khác là thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, chỉ đạt 94,16% so với dự toán. Chủ yếu là do các tổ chức, cá nhân kinh doanh được Chính phủ miễn giảm, gia hạn thuế. Mặt khác, do kinh tế khó khăn, giá cả các mặt hàng nông sản giảm so với dự kiến đầu năm; các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn hoạt động không hiệu quả, không phát sinh thuế hoặc có phát sinh thuế nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2011. Bên cạnh đó, việc có nhiều doanh nghiệp giải thể cũng đã làm ảnh hưởng đến thu ngân sách lĩnh vực này.

Trong số 5/14 khoản thu dự kiến không hoàn thành dự toán, thuế bảo vệ môi trường chỉ đạt 83,55% so với dự toán do Công ty CP xăng dầu Tây Ninh không phát sinh kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ xăng dầu cho Công ty TNHH Ngọc Quy (năm 2011, nộp ngân sách 26 tỷ đồng, năm 2012 doanh nghiệp này kê khai nộp thuế tại TP. Hồ Chí Minh). Việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1.7.2012 đến hết 31.12.2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN bậc 1 của Biểu luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22, Luật thuế TNCN cũng đã làm ảnh hưởng đến việc thu khoản thuế này, chỉ đạt 90,83%.

Cũng do tiếp tục thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát nên thị trường nhà đất không sôi động, tiến độ triển khai đấu giá quyền sử dụng đất có khó khăn, vì thế khoản thu tiền sử dụng đất chỉ đạt 96,68% so với dự toán.

HY UYÊN