BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2014, toàn tỉnh chỉ có 4 xã đạt tiêu chí thu nhập

Cập nhật ngày: 14/12/2014 - 12:00

Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, toàn tỉnh có 9 xã (mỗi huyện, thành phố 1 xã) được chọn là đơn vị trọng điểm của tỉnh. Bộ tiêu chí của Chương trình có 19 tiêu chí, trong đó tiêu chí thu nhập hằng năm của người dân (TC10) được đánh giá là một mục tiêu quan trọng, phản ánh thực chất công cuộc xây dựng NTM, đem lại hiệu quả thiết thực, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện ở 9 xã trọng điểm của tỉnh và 16 xã được các huyện và thành phố chọn làm điểm của địa phương; đồng thời các xã còn lại cũng đồng loạt phát động phong trào và tổ chức triển khai xây dựng NTM, đã đem lại kết quả hết sức to lớn.

Cuộc vận động “Toàn dân chung tay xây dựng NTM” được các cấp, các ngành, các doanh nghiệp, đơn vị LLVT và đông đảo người dân tích cực tham gia. Nhờ vậy, mức thu nhập của người dân toàn tỉnh không ngừng được nâng lên, tỷ lệ hộ khá, giàu tăng, hộ nghèo giảm đáng kể.

Đối với việc điều tra thu nhập tại các xã trọng điểm của tỉnh về tiêu chí thu nhập của người dân, các địa phương đã thực hiện đúng quy trình, các quy định, hướng dẫn của Tổng cục Thống kê, bảo đảm khách quan, trung thực, chính xác, đầy đủ. Kết quả thống kê phản ánh đúng thực trạng thu nhập của người dân ở 8/9 xã điểm. Riêng xã Long Khánh, huyện Bến Cầu mức thu nhập thực tế của người dân còn thấp, chưa đạt mức quy định.

Kết quả, đã có 4 xã được UBND các huyện ban hành quyết định đạt tiêu chí thu nhập (TC10) trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM năm 2014 là xã Long Thành Trung (Hoà Thành), xã Bến Củi (Dương Minh Châu), xã Phước Trạch (Gò Dầu) và xã An Tịnh (Trảng Bàng).

Theo đó, căn cứ vào quy định tại Công văn số 938/BNN-VPĐP ngày 18.3.2014 của Bộ Nông nghiệp&PTNT thì mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới khu vực nông thôn cả nước trong năm 2013 là 21 triệu đồng/người; năm 2014 là 23 triệu đồng/người. Riêng đối với vùng Đông Nam bộ thì mức thu nhập đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013 là 27 triệu đồng/người; năm 2014 là 30 triệu đồng/người.

Thực hiện Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20.2.2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, năm 2015 việc điều tra thu nhập sẽ được tiến hành theo phương pháp mới.

Khắc Luân