BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2015, Gò Dầu đạt 41/41 chỉ tiêu phát triển xã hội

Cập nhật ngày: 15/12/2015 - 05:50

Năm 2015 huyện Gò Dầu thực hiện đạt 41/41 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, tài nguyên- môi trường và 3/3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Trong năm, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển; tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định, các mô hình sản xuất triển khai có hiệu quả; đời sống nhân dân được cải thiện.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện có tổng diện tích gieo trồng gần 27.700 ha so với Nghị quyết, tăng hơn 1% so cùng kỳ, các mô hình sản xuất triển khai có hiệu quả. Công tác thu ngân sách tăng gần 13,8%. Việc triển khai khởi công mới các công trình xây dựng cơ bản đạt kế hoạch đề ra.

Nông dân Gò Dầu thu hoạch lúa. Ảnh minh hoạ

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục có chuyển biến; chất lượng dạy và học được duy trì, tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng được chấn chỉnh; công tác giảm nghèo đạt kế hoạch đề ra, tập trung chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. An ninh chính trị, Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông được kéo giảm cả về số vụ và số người chết.

Về tổ chức xây dựng Đảng, huyện uỷ đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời tổ chức sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp sau đại hội đi vào hoạt động nền nếp.

Dù vậy, theo lãnh đạo huyện Gò Dầu, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện vẫn còn hạn chế, đó là tình hình thu quỹ quốc phòng-an ninh, quỹ phòng chống lụt bão ở các xã, thị trấn đạt thấp; công tác xã hội hoá trong lĩnh vực văn hóa- thể thao còn hạn chế, chưa phát huy và khai thác hết công năng của trung tâm VHTT-HTCĐ các xã;

Tội phạm trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra nhiều nơi; công tác tuyên truyền, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng có lúc, có nơi còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Công Kha