BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2015 Gò Dầu hoàn thành 40/41 chỉ tiêu nghị quyết

Cập nhật ngày: 23/12/2015 - 06:00

Theo kế hoạch, kỳ họp diễn ra trong hai ngày 22-23.12.2015.

Toàn cảnh kỳ họp.

Báo cáo tại kỳ họp, UBND huyện Gò Dầu cho biết, trong năm 2015, huyện đã thực hiện hoàn thành được 40/41 chỉ tiêu nghị quyết. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất được hơn 13.755 tỷ đồng, đạt 112,72% kế hoạch (KH), tăng 26,8% so cùng kỳ (SCK). Trong đó giá trị công nghiệp- xây dựng đạt cao, với giá trị sản xuất hơn 10.144 tỷ đồng, đạt 115,35% KH và tăng 33,44% SCK.

Tình hình sản xuất nông nghiệp ổn định. Các mô hình sản xuất triển khai có hiệu quả. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã luôn được quan tâm thực hiện và tập trung cho xã Phước Đông để được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Về tổng thu ngân sách ước thực hiện 117,75 tỷ đồng, đạt 109,03% KH tỉnh giao và tăng 13,76% SCK. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 370,873 tỷ đồng, đạt 139,32 KH tỉnh, tăng 11,39% SCK.

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm luôn quan tâm. Trong năm huyện đã tạo điều kiện giải quyết việc làm cho 2.838 lao động, đạt 101,35% KH, hoàn thành tốt kế hoạch giảm nghèo trong năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tai nạn giao thông được kéo giảm về số vụ và số người chết.

Tuy nhiên, huyện vẫn còn một số mặt hạn chế: chỉ tiêu dạy nghề lao động nông thôn chưa đạt nghị quyết; tình hình thu các loại quỹ ở các xã còn thấp; tình trạng xả rác thải không đúng quy định vẫn xảy ra; công tác xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa- thể thao còn hạn chế; tội phạm trộm cắp tài sản còn xảy ra nhiều…

N.H