BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2015: HĐND Thành phố tập trung khảo sát, giám sát những vấn đề bức xúc trong cộng đồng

Cập nhật ngày: 03/01/2016 - 03:58

HĐND Thành phố cũng xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động giám sát theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, theo từng chuyên đề khảo sát, giám sát. Trong đó có nhiều vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị đã được các đại biểu HĐND Thành phố đưa vào chương trình khảo sát, giám sát. Nhờ đó, hoạt động khảo sát, giám sát tiến hành thuận lợi và nâng cao chất lượng.

Các đại biểu HĐND Thành phố giám sát tình trạng ô nhiễm tuyến kênh TN11. Ảnh minh hoạ

Kết quả, năm 2015, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức được 11 cuộc giám sát, khảo sát và phúc tra với 22 đơn vị về các nội dung như: việc thực hiện các quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND đối với HĐND và UBND phường 1, phường 2;

Công tác tuyển sinh lớp 1 bán trú và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm ở các trường học; về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri về ô nhiễm môi trường tuyến kênh TN11; đầu tư cơ sở vật chất và công tác tuyển sinh trường học; tình hình tổ chức và hoạt động đối với UBND phường, xã; kiến nghị của cử tri về việc các cơ sở cưa xẻ gỗ ở khu phố 5, phường IV sản xuất gây ô nhiễm môi trường…

Bên cạnh đó, 2 Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế của HĐND Thành phố cũng tổ chức 9 cuộc giám sát, đạt 100% chương trình giám sát năm 2015.

Qua giám sát, khảo sát và phúc tra, các đại biểu HĐND Thành phố đã có 60 kiến nghị về các nội dung liên quan đến giám sát đối với UBND Thành phố, các cơ quan có liên quan và đơn vị được giám sát.

Nhìn chung, đa số các kiến nghị đều được UBND Thành phố, các cơ quan có liên quan và đơn vị được giám sát tổ chức khắc phục tốt. Từ đó, cũng giúp các đơn vị được giám sát nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quế Hương