BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2015, thành phố Tây Ninh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Cập nhật ngày: 04/01/2016 - 10:00

Đảng bộ thành phố Tây Ninh có 40 tổ chức cơ sở đảng và 25 chi bộ cơ sở, với hơn 4.000 đảng viên. Năm 2015, Thành ủy và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng quy định, bám sát yêu cầu chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhất là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; hoàn thành công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ông Phạm Hồng Sơn- Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ (bên phải) trao kỷ niệm chương cho 2 cá nhân.

UBKT Thành uỷ và cơ sở cũng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện chặt chẽ, hiệu quả góp phần kiềm chế, ngăn ngừa vi phạm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Kết quả năm 2015, Thành uỷ đã kiểm tra 65 tổ chức cơ sở đảng về việc chấp hành, thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, qua kiểm tra các tổ chức đảng thực hiện tốt theo nội dung kiểm tra, đồng thời nhắc nhở một số tổ chức đảng còn thiếu sót.

Qua kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, hầu hết cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần hạn chế đảng viên vi phạm.

Song song đó, đã thực hiện giám sát thường xuyên 258 tổ chức đảng và 734 đảng viên về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, qua giám sát chưa phát hiện thiếu sót, khuyết điểm, bên cạnh đó giám sát chuyên đề 54 tổ chức đảng và 5 đảng viên về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự phục vụ đại hội Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Thành phố.

Qua kiểm tra giám sát, có 24 tổ chức đảng và 1 đảng viên thực hiện tốt, nhắc nhở 30 tổ chức đảng và 4 đảng viên có thiếu sót. Về thi hành kỷ luật trong đảng, đã thi hành kỷ luật 4 đảng viên thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ và thiếu trách nhiệm để địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng thất thoát tài sản; không thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình; thiếu trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ…

Với những phấn đấu, nỗ lực trong công tác kiểm tra, giám sát, UBKT các cấp đã đưa công tác kiểm tra vào nề nếp, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tổ chức đảng, xây dựng và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Tại hội nghị tổng kết, Thành phố có 2 cá nhân được UBKT Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”, Thành uỷ khen thưởng cho 2 tập thể là UBKT Đảng uỷ phường hiệp Ninh và UBKT Đảng uỷ xã Mình Minh vì có thành tích xuất sắc phong trào thi đua công tác kiểm tra, giám sát năm 2015.

Nhật Quang