BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2015, xây dựng Thị trấn Gò Dầu đạt chuẩn văn minh đô thị

Cập nhật ngày: 11/03/2014 - 04:32

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại đây, đoàn đã làm việc với Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện về các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo cấp huyện, xã; Tình hình thực hiện, triển khai xây dựng gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2014; nghe ý kiến, kiến nghị về những thuận lợi và khó khăn ở địa phương.

Theo báo cáo của UBND huyện Gò Dầu, đến nay huyện có 5 xã đạt danh hiệu xã văn hóa và 100% ấp, khu phố đạt danh hiệu ấp, khu phố văn hóa. Qua khảo sát mới đây về các nội dung, tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới với số điểm đạt cao nhất lần lượt là các xã Phước Đông, Cẩm Giang và Bàu Đôn, còn lại là các xã khác.

Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Gò Dầu cho biết, trong năm 2014, huyện phấn đấu xây dựng xã Phước Trạch là xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, năm 2015 xây dựng Thị trấn Gò Dầu đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cấp, các ngành và trong nhân dân về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, nhờ vậy đã phát huy tính tích cực, huy động được các tầng lớp hưởng ứng tham gia. Kết quả có 59/59 ấp, khu phố đăng ký giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa; có 100% hộ dân đăng ký gia đình văn hóa.

Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Gò Dầu kiến nghị với đoàn khảo sát về việc tăng kinh phí hoạt động cho Ban chỉ đạo các cấp, nhất là Ban điều hành tổ dân cư tự quản; bảng điểm xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa theo hướng ngắn gọn và thực hiện phù hợp với hộ dân ở vùng nông thôn. 

Lý Tài