Năm 2018: Kiểm tra 1.000 cơ sở có liên quan đến môi trường 

Cập nhật ngày: 26/02/2018 - 09:33

BTNO - Theo Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh, trong năm 2018, ngành chức năng các cấp tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất 1.000 cơ sở, trong đó cấp tỉnh 200 cơ sở, cấp huyện 800 cơ sở.

Trạm quan trắc nước mặt tự động trên rạch Tây Ninh- Ảnh minh hoạ.

Theo đó, các ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo về ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các cơ sở không thực hiện kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường hàng năm và các cơ sở khác vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, giám sát các cơ sở chưa xử lý nước thải đạt cột A; kiên quyết tạm đình chỉ các cơ sở xả nước thải chưa đạt tiêu chuẩn ra môi trường; đẩy mạnh công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đến các cơ sở, doanh nghiệ; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc ký quỹ bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các cơ quan có liên quan tiến hành các khóa đào tạo, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý nhà nước về môi trường; đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Nam Sơn