Thời Sự - Chính trị   Cải cách hành chính

Năm 2019: Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt 95,32% 

Cập nhật ngày: 16/12/2019 - 19:54

BTNO - Từ ngày 1.1 đến 5.12.2019, số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết là 150.079 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 143.049 hồ sơ, đang giải quyết là 5.552 hồ sơ và quá hạn 1.478 hồ sơ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2019, việc triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được thực hiện nghiêm túc. TTHC được thường xuyên rà soát, rút ngắn thời gian, cắt giảm chi phí để giảm chi phí xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Thực hiện cơ chế một cửa, UBND tỉnh Tây Ninh tiếp tục tiếp nhận và trả kết quả các TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa của 9/9 huyện, thành phố và 95/95 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên Bưu điện hướng dẫn người dân đăng ký nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà.

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, trên địa bàn tỉnh có 477 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và liên thông giữa các cấp chính quyền. Cụ thể, cấp tỉnh có 256 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và 41 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền; cấp huyện có 110 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và 38 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền; cấp xã có 5 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và 27 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã triển khai, thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC giữa ngành Thuế và ngành Tài nguyên - Môi trường trong khâu tính thuế, xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất. Đến nay người sử dụng đất không phải đi lại nhiều lần giữa hai cơ quan này để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. UBND tỉnh cũng đã triển khai liên thông hồ sơ điện tử qua Chi cục Thuế cho tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh đã được đưa vào sử dụng tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện và cấp xã để thực hiện tiếp nhận và quản lý tất cả các hồ sơ theo TTHC thuộc tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện một cửa điện tử giúp cá nhân và tổ chức có thể thực hiện kiểm tra, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ bằng nhiều hình thức như hệ thống tin nhắn SMS, kiosk tra cứu thông tin bằng mã vạch, màn hình cảm ứng hoặc tra cứu qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh (Zalo).

Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2019 trích xuất từ địa chỉ motcua.tayninh.gov.vn (từ ngày 1.1 đến 5.12), số hồ sơ tiếp nhận phải giải quyết là 150.079 hồ sơ; trong đó số hồ sơ đã giải quyết là 143.049 hồ sơ (tỷ lệ 95,32%), quá hạn 1.478 hồ sơ (tỷ lệ 0,98%); số hồ sơ đang giải quyết là 5.552 hồ sơ (tỷ lệ 3,7%).

Được biết, số hồ sơ trễ hạn chủ yếu là do công tác phối hợp giải quyết TTHC hoặc công tác thẩm định các nội dung trong hồ sơ còn chậm như Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và UBND cấp huyện như thành phố Tây Ninh, Châu Thành... Một lý do khác là tại một số cơ quan, mặc dù đã giao trả hồ sơ cho người dân nhưng công chức xử lý hồ sơ không thực hiện thao tác kết thúc trên phần mềm, nên phần mềm báo giải quyết trễ hạn.

Phương Thúy