Năm 2019: Vốn xây dựng cơ bản dự kiến trên 2.400 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 11/01/2019 - 08:30

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3194 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

Năm 2019, dự kiến có nhiều dự án nông nghiệp, phát triển nông thôn, giáo dục đào tạo... được triển khai trong tỉnh. Ảnh minh hoạ

UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 nguồn vốn ngân sách địa phương cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố với tổng kế hoạch vốn đầu tư là 2.419,920 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách địa phương 844,020 tỷ đồng, bao gồm ngân sách địa phương 592,020 tỷ đồng, nguồn thu tiền sử dụng đất 252 tỷ đồng (tỉnh 91 tỷ đồng, huyện 161 tỷ đồng); vốn xổ số kiến thiết 1.515 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương 60,9 tỷ đồng.

Theo Quyết định về phân cấp quản lý, tỉnh quản lý 1.556,210 tỷ đồng, chiếm 64% tổng kế hoạch vốn. Các huyện quản lý 863,710 tỷ đồng, chiếm 36% tổng kế hoạch vốn, trong đó tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 534,100 tỷ đồng, cân đối ngân sách huyện là 329,610 tỷ đồng (bao gồm nguồn thu sử dụng đất 161 tỷ đồng).

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố được giao quản lý vốn sử dụng chặt chẽ, hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao. UBND tỉnh cũng giao giám đốc các Sở  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nghĩa Nhân