Năm 2021, huyện Tân Châu thu ngân sách ước đạt 81% 

Cập nhật ngày: 08/12/2021 - 19:58

BTNO - Sáng 7.12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Châu tổ chức hội nghị lần thứ 13. Ông Nguyễn Văn Cường- Bí thư Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Cường – Bí thư Huyện ủy Tân Châu phát biểu kết luận hội nghị.

Ước đến hết năm 2021 toàn huyện có 13/16 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đạt và vượt Nghị quyết Huyện uỷ. Toàn huyện có 65 dự án trồng trọt, 9 mô hình chăn nuôi trang trại lạnh khép kín; 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao và 26 dự án chăn nuôi hiện đang xin chủ trương đầu tư. Thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đến cuối năm đạt trên 81% so kế hoạch.

Duy trì 6 xã nông thôn mới và công nhận mới 1 xã Suối Dây đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã Thạnh Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các mục tiêu văn hoá - xã hội tiếp tục được triển khai, công tác thông tin tuyên truyền phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, người có công tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới và nội địa ổn định.

Năm 2021 toàn Đảng bộ kết nạp được 100 đảng viên (đạt 100%). 

Chí Thành