Năm 2021: Tây Ninh ước đạt và vượt kế hoạch 11/19 chỉ tiêu 

Cập nhật ngày: 04/12/2021 - 11:40

BTNO - Chiều 2.12, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Huỳnh Vương Hiếu Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Năm 2021, Tây Ninh ước đạt và vượt kế hoạch 11/19 chỉ tiêu theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh; Trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Kim ngạch xuất khẩu tăng 12,2%; Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 36,4% GRDP; thu hút đầu tư nước ngoài tăng 4,7% so với cùng kỳ.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung nguồn lực đầu tư; Công tác chăm lo cho các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo được thực hiện kịp thời.

Hoạt động văn hóa, xã hội khắc phục điều kiện dịch bệnh, tổ chức được một số hoạt động với hình thức phù hợp; Giáo dục và đào tạo được tổ chức dạy và học trực tuyến linh hoạt, phù hợp tình hình; Lĩnh vực y tế quá tải, đội ngũ y bác sĩ tập trung toàn lực bảo đảm an toàn bệnh viện, phòng chống dịch và khám, chữa bệnh...

Qua thẩm tra, Ban KT- NS đề nghị UBND tỉnh làm rõ một số nội dung như: Kế hoạch ứng phó dịch bệnh Covid-19 gắn với hỗ trợ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế ở địa phương có mặt còn hạn chế; chưa chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh cho cấp cơ sở; Đề nghị đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp đã ban hành thời gian qua; phân tích tình trạng giá thu mua nông sản thấp, giảm sâu nhưng giá bán tới người tiêu dùng tăng cao, giải pháp cho vấn đề này…

Đối với dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 - nguồn ngân sách địa phương; dự thảo Nghị quyết giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 - Nguồn vốn ngân sách địa phương các đại biểu và dự thảo Nghị quyết về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Tuy nhiên, Ban KT-NS đề nghị đánh giá thêm một số nội dung như: đánh giá chi tiết về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); tình hình thực hiện các dự án chuyển tiếp; dự án hoàn thành trong năm 2021...

Vũ Nguyệt