Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Năm 2021: Toàn tỉnh kết nạp 1.082 đảng viên, đạt 108,96% 

Cập nhật ngày: 21/01/2022 - 09:51

BTNO - Sáng 20.1, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai chủ trì hội nghị tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Trong năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tập trung tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn liền với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Nổi bật, tham mưu cụ thể hoá và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sắp xếp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước sau bầu cử.

Đối với các nhiệm vụ thường xuyên, trong năm, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu  BTV Tỉnh uỷ phân bổ 996 biên chế cho các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thực hiện tinh giản 10 biên chế; từ năm 2015 đến nay thực hiện tinh giản 113 biên chế cơ quan khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, đạt 171,21% so với kế hoạch.

Phối hợp Đảng uỷ BĐBP tỉnh tham mưu BTV Tỉnh uỷ chỉ định tăng thêm cấp uỷ viên, nhiệm kỳ 2020-2025 là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp uỷ cấp huyện, cấp uỷ xã. Đặc biệt, đã tham mưu Tỉnh uỷ ban hành Đề án “Kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng trong Đảng bộ tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025” (gọi tắt là Đề án 03-ĐA/TU).

Tính đến 31.12.2021, toàn tỉnh kết nạp 1.082 đảng viên, đạt 108,96% so với chỉ tiêu nghị quyết năm 2021, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 38.174 đảng viên. Thực hiện tốt việc triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI - năm 2021.

Năm 2022, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 và phấn đấu hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Đó là tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng cũng như các nhiệm vụ thường xuyên của ngành.

Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, tham luận và chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, vấn đề khó khăn cũng như hướng giải quyết đối với nhiều nội dung liên quan công tác tổ chức, cán bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai đề nghị Ban Tổ chức cấp uỷ trực thuộc, cấp huyện và tương đương lưu ý 4 nội dung mới triển khai trong năm 2022. Trước hết, nghiên cứu, tham mưu cho cấp uỷ thực hiện tốt Đề án 03-ĐA/TU; những quy định mới trong công tác quy hoạch cán bộ, tham mưu vấn đề biên chế cho toàn hệ thống chính trị. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện đúng quy định, chặt chẽ; tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác nghiệp vụ đã được chỉ ra.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đề nghị trong quá trình tham mưu cho cấp uỷ, Ban Tổ chức các Đảng uỷ bám sát các văn bản quy định; bảo đảm tham mưu chắc, đúng quy định, tránh sai sót.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” cho 8 đảng viên; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 

Phương Thuý