Năm 2022, nỗ lực kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, khôi phục đà phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân 

Cập nhật ngày: 26/01/2022 - 00:07

BTN - Những kết quả và nỗ lực vượt khó của năm 2021 cần lấy đó làm động lực, nền tảng để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển KT-XH, vì sự phát triển của quê hương Tây Ninh, vì cuộc sống của người dân, vì sự tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân Tây Ninh dành cho Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra chiều 25.1.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và kiểm điểm từng uỷ viên Ban Thường vụ năm 2021; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Hồng Nhung trình bày báo cáo công khai tài chính Đảng năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh: “Trong năm vừa qua, tỉnh chịu tác động, ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19, đây là khó khăn nhưng cũng là cơ hội để lấy “lửa thử vàng” thử thách năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ không chỉ Tỉnh uỷ mà còn đối với các Đảng uỷ trực thuộc.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm 2021- năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, có thời điểm phải dồn toàn lực cho công tác phòng, chống dịch, gặp rất nhiều áp lực, khó khăn.

Qua đó thể hiện được tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, của từng đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức.

Đến nay, tỉnh cơ bản khống chế được dịch bệnh, chăm lo sức khoẻ người dân trong điều kiện tốt nhất mà chúng ta có thể làm được và cơ bản khôi phục lại toàn bộ các hoạt động đời sống, KT-XH ở mức phù hợp với tình hình. Với đà này, mong rằng năm 2022, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân”.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm đề nghị tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém mà trong báo cáo kiểm điểm Ban Thường vụ năm 2021 chỉ ra.

Đồng thời, đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt ở mức cao nhất những chỉ tiêu của địa phương trong năm 2022, phần nào bù đắp những thiếu hụt năm 2021 do bị ảnh hưởng dịch bệnh, tạo tiền đề thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Những kết quả và nỗ lực vượt khó của năm 2021 cần lấy đó làm động lực, nền tảng để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển KT-XH, vì sự phát triển của quê hương Tây Ninh, vì cuộc sống của người dân, vì sự tin yêu của cán bộ, đảng viên và nhân dân Tây Ninh dành cho Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 bảo đảm an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

Phương Thuý