Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

Năm 2023: Đảng bộ thị xã Trảng Bàng tập trung lãnh đạo thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững 

Cập nhật ngày: 31/01/2023 - 19:27

BTNO - Sáng 30.1.2023, Thị uỷ Trảng Bàng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023.

Bí thư Thị uỷ Võ Văn Dũng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thị xã.

Ông Võ Văn Dũng- Bí thư Thị uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 06 ngày 9.12.2022 của Tỉnh uỷ, Nghị quyết số 04 ngày 19.11.2022 của Thị uỷ về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch của Thị uỷ triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh uỷ; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thị uỷ năm 2023.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2026) và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là việc thực hiện mục tiêu đến năm 2025 xây dựng thị xã Trảng Bàng đạt tiêu chí đô thị loại III và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. 

Vì vậy, Đảng bộ thị xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tăng cường khai thác tốt mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, ưu tiên tập trung phát triển một số ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, ít khí thải, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm sử dụng đất đai và lao động; thu hút các dự án đầu tư lớn, có công nghệ tiên tiến, sản phẩm có chất lượng và thị trường ổn định; phát triển dịch vụ logistics về phía cánh Đông của thị xã trên cơ sở lợi thế các dự án đầu tư cảng cạn và dịch vụ logistics ở xã Hưng Thuận và Đôn Thuận sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới; thực hiện đề án phát triển du lịch Thị xã, tập trung phát triển các ngành, sản phẩm dịch vụ có lợi thế cạnh tranh.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với đầu tư hạ tầng bảo đảm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phát triển hàng hoá quy mô lớn, tập trung theo chuỗi giá trị; tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách; huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị; tập trung tháo gỡ khó khăn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bồi thường, giải phóng các dự án theo kế hoạch đề ra, nhất là các dự án trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp về quốc phòng - an ninh.

Ông Trần Tương Quốc- Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã phát biểu tại hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phấn đấu năm 2023, tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên; tỷ lệ tổ chức Đảng xã biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; phát triển 100 đảng viên.

Bí thư Thị uỷ Võ Văn Dũng yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung bám sát Nghị quyết của Thị uỷ về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đoàn kết vượt qua khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng trong năm 2023.

Việt Khánh