BAOTAYNINH.VN trên Google News

Năm 2024: Triển khai Quy hoạch tỉnh và chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới 

Cập nhật ngày: 11/01/2024 - 08:07

BTNO - Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm tại Hội nghị tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 diễn ra chiều ngày 10.1.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm phát biểu quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận Trung ương. Về phía tỉnh, có các Phó Bí thư Tỉnh uỷ: Phạm Hùng Thái, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Ngọc; các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, các Ban thuộc HĐND tỉnh; lãnh đạo các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các sở, ban, ngành tỉnh; các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

THỰC HIỆN ĐẠT VÀ VƯỢT 15/21 CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT NĂM 2023

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế, yếu kém, tồn tại; tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực đạt kết quả quan trọng. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, có 15 chỉ tiêu đạt và vượt, 6 chỉ tiêu không đạt.

Nổi bật về công tác xây dựng Đảng, 4/4 chỉ tiêu đều đạt và vượt. Trong năm, Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, 8 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Chỉ đạo tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn theo Nghị quyết của Quốc hội; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo Quy định của Bộ Chính trị.

Các cấp uỷ Đảng tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đảm bảo chất lượng, thiết thực. Qua đó đã xác định các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, phấn đấu đạt mức cao nhất chỉ tiêu Nghị quyết, tạo tiền đề phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023 cho Đảng bộ huyện Bến Cầu và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Lãnh đạo các cấp uỷ triển khai hiệu quả các Đề án của Tỉnh uỷ theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp để đánh giá hiệu quả, không vì chỉ tiêu đặt ra mà giảm nhẹ hoặc không xử lý các trường hợp vi phạm. Tính đến ngày 30.11.2023, kết nạp được 1.174/1.171 đảng viên, trong đó 20 đảng bộ xã biên giới kết nạp được 123/113 đảng viên.

Thường xuyên chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp về kéo giảm tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm kỷ luật theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ và UBKT cấp uỷ phát hiện, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 2 tổ chức đảng (tăng 1 so cùng kỳ), 168 đảng viên (tăng 51 so cùng kỳ); quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đồng chí huyện uỷ viên, bí thư đảng uỷ xã.

Qua kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị ở tỉnh năm 2023, kết quả, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 96,96% (Nghị quyết đạt trên 90%); tỷ lệ đảng bộ xã biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100% (Nghị quyết đạt 90% trở lên); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 97,45% (Nghị quyết đạt 90% trở lên).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2023 cho 9 tập thể.

Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét, cho chủ trương thống nhất một số quan điểm về quy hoạch, đất đai, đầu tư để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, giải quyết các “điểm nghẽn” cản trở sự phát triển của tỉnh; quyết liệt trong triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh hợp tác, kết nối liên kết vùng; tạo điều kiện, động lực đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Năm 2023, giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp - công nghiệp - thương mại, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) thực hiện 59.590 tỷ đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 2 trong vùng Đông Nam bộ. Thu hút đầu tư nước ngoài xếp thứ 15/63 tỉnh, thành.

An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều tiếp tục được kéo giảm, 5 năm liên tục Tây Ninh nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.

Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt.

Công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân theo chủ trương của Đảng; triển khai hiệu quả chương trình hợp tác với các tỉnh giáp biên, đối tác quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh.

ĐỀ RA 21 CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Nghị quyết đề ra 17 chỉ tiêu kinh tế xã hội và 4 chỉ tiêu xây dựng Đảng để phấn đấu thực hiện trong năm 2024. Riêng về kinh tế - xã hội, phấn đấu tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP theo giá so sánh năm 2010) tăng 7% trở lên; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.100 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,03-0,046%; thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, huyện Bến Cầu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024, trình Trung ương thẩm định trong quý I.2025...

Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh năm 2023; thảo luận và thống nhất triển khai các giải pháp thực hiện nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ và chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hùng triển khai nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA TỈNH UỶ GẮN VỚI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TỪNG ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

Phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm đề nghị lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể tập trung quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 của Tỉnh uỷ sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn từng đơn vị, địa phương; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, kết quả thực hiện; tránh tình trạng sao chép nghị quyết của cấp trên.

Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đơn vị, địa phương phải ban hành kế hoạch, cụ thể hoá nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch ngay từ đầu năm; hoàn thành các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án, công trình trọng điểm; thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu sau khi sơ kết các Đề án trên lĩnh vực xây dựng Đảng, cấp uỷ các cấp tự rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện tốt, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Song song đó, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khoá và hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Riêng chủ đề năm 2024, Tỉnh uỷ sẽ tổ chức quán triệt và học tập trong thời gian tới đây và năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu từng cấp uỷ, đảng viên tự đề ra 1-2 việc làm cụ thể để đăng ký học tập, làm theo Bác, mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị kịp thời biểu dương các mô hình hay, thiết thực trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt” đang làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cũng như kết quả thực hiện các chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đồng thời, có biện pháp huy động, sử dụng tiết kiệm nhưng hiệu quả các nguồn lực của địa phương để phát triển Tây Ninh theo kịp các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam bộ.

Thường trực Tỉnh uỷ và các đại biểu dự hội nghị.

Đối với cấp uỷ Đảng, chính quyền, trong năm 2024 phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; sớm  xây dựng kế hoạch triển khai khắc phục các hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân đã được chỉ ra tại kỳ kiểm điểm cuối năm 2023, nhất là khuyết điểm chủ quan; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.

Để chuẩn bị một bước cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm đề nghị các cấp uỷ thực hiện nghiêm túc việc tổng kết thi hành điều lệ Đảng; đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ cấp mình; nhận định xu hướng, định hướng phát triển để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo; làm tốt khâu tổ chức, cán bộ chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Về nhiệm vụ trước mắt từ nay tới Tết nguyên đán 2024, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp uỷ quan tâm chỉ đạo chăm lo Tết cho người dân, người lao động bảo đảm an toàn, tiết kiệm, đầm ấm, mọi người đều có Tết.

Dịp này, Tỉnh uỷ tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023 cho Đảng bộ huyện Bến Cầu và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

UBND tỉnh tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2023 cho 9 tập thể và tặng Bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua do cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ tổ chức, phát động năm 2023; 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2018-2023) thực hiện công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tổ chức giải Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ 3 năm 2023 trao tặng giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có tác phẩm đạt giải.

4 chỉ tiêu xây dựng Đảng theo nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh uỷ:

1.Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%

2. Tỷ lệ Đảng bộ xã biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

3.Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%.

4. Phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới từ 3% trở lên/ tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh (dự kiến 1.182 đảng viên, trong đó các xã biên giới 116 đảng viên).

Phương Thuý