UBND tỉnh chỉ đạo:

Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền công tác thi đua - khen thưởng 

Cập nhật ngày: 15/08/2020 - 17:08

BTNO - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học trên toàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền công tác thi đua - khen thưởng trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Tài Sơn-Chính uỷ BĐBP kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, các phong trào thi đua cần có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi “Nhiệm vụ kép”, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội để lập thành tích thiết thực chào mừng 75 năm Ngày thành lập nước CHXHCN Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hoá công sở” gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Tập trung cao điểm tuyên truyền trước, trong và sau dịp tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và của ngành, địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, công khai, minh bạch. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, nỗ lực phấn đấu, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, cá nhân dũng cảm cứu người, cứu tài sản, gương “người tốt, việc tốt”, cá nhân có hành động đẹp, việc làm ý nghĩa để tạo sức lan toả trong cộng đồng, khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp” – văn bản của UBND tỉnh lưu ý.

Đức An