Hội đồng nhân dân phường 1:

Nâng cao chất lượng hoạt động 

Cập nhật ngày: 08/03/2021 - 16:12

BTNO - Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND phường 1 tổ chức thành công 11 kỳ họp, ban hành 80 Nghị quyết về các vần đề quan trọng của địa phương. các Nghị quyết ban hành đều phù hợp đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

Thường trực HĐND phường 1 tổ chức phiên giải trình về thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Hoạt động chất vấn tại các phiên họp được quan tâm. Hoạt động giám sát được tăng cường, cách thức tiến hành có sự đổi mới, từng bước đi vào chiều sâu. Kết quả, đã tổ chức 44 cuộc giám sát, qua đó làm rõ và có giải pháp kịp thời khắc phục những tồn tại về các vấn đề bức xúc được đại biểu và cử tri quan tâm.

Tổ chức 21 đợt với 105 cuộc tiếp xúc cử tri, qua đó đã kiến nghị ngành chức năng giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp kéo dài nhiều năm trên địa bàn như nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, ô nhiễm môi trường…

Việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu được triển khai nghiêm túc theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai minh bạch để cử tri theo dõi; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, thường xuyên theo dõi kết quả, tích cực đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân đối với UBND phường và các ngành liên quan.

Tấn Đạt