BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Cập nhật ngày: 26/10/2013 - 05:41

(BTNO)- Ban Tổ chức Thị uỷ Tây Ninh vừa tổ chức buổi toạ đàm với chuyên đề “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu được thông tin một số nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30.3.2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về thực hiện nội dung này.

Phó Bí thư Thị uỷ Nguyễn Hồng Thanh phát biểu tại buổi toạ đàm.

Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 10 trên địa bàn Thị xã đạt được một số kết quả như: cấp uỷ, đảng viên đã nâng cao nhận thức về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nội dung sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh đó, còn một số cấp uỷ Đảng xem nhẹ việc sinh hoạt chi bộ, chưa thật sự quan tâm thực hiện đúng theo các biện pháp đã được nêu ra trong Chỉ thị 10.

Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chỉ thị 10, Hướng dẫn 12 tại chi bộ, địa phương mình đồng thời đề ra giải pháp khắc phục. Cụ thể như: khó khăn do sự không thống nhất trong hướng dẫn sinh hoạt chi bộ loại hình chi bộ quân sự, khó khăn trong viết chuyên đề sinh hoạt hàng quý ở chi bộ khu phố, ấp; vai trò của người chủ trì trong điều hành để cuộc họp đạt hiệu quả, chất lượng; khó khăn trong việc lựa chọn người bí thư ở khu, ấp đảm bảo đủ tiêu chuẩn, năng lực điều hành.

Các đại biểu đề xuất, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ nên có chuyên viên phụ trách công tác chi bộ khối lực lượng vũ trang để có sự thống nhất trong hướng dẫn thực hiện tạo thuận lợi cho cơ sở và đem lại hiệu quả cao; tiêu chuẩn của bí thư chi bộ ấp, khu phố cao so với thực tiễn...

Phó Bí thư Thị uỷ Nguyễn Hồng Thanh phát biểu, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nâng cao tự phê bình và phê bình mà trước hết là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nhắc lại quy trình sinh hoạt chi bộ, phương pháp sinh hoạt, năng lực, kỹ năng điều hành của bí thư chi bộ làm cho buổi sinh hoạt sôi nổi, chất lượng, làm sao buổi sinh hoạt phải đi vào trọng tâm, phù hợp với từng loại hình chi bộ, phát huy tính dân chủ cao...

Phó Bí thư Thị uỷ cũng trao đổi một số kinh nghiệm trong quá trình công tác để cùng áp dụng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới.

Xuân Vũ