baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Cập nhật ngày: 25/09/2011 - 12:02

Qua 17 năm thực hiện Chỉ thị 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII về mở rộng và đổi mới hoạt động công tác đối ngoại nhân dân, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội trong tỉnh đã tăng cường, mở rộng các mối quan hệ hợp tác về mọi mặt, tạo sự tin cậy lẫn nhau giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể, các lực lượng và nhân dân các tỉnh của Vương quốc Campuchia có chung đường biên giới với tỉnh ta. Tuy nhiên hoạt động đối ngoại nhân dân nhìn chung chưa có sự phối hợp đồng bộ, công tác đối ngoại nhân dân chỉ mới dừng lại ở hoạt động đối ngoại của các cơ quan, tổ chức, chưa đẩy mạnh hoạt động đối ngoại trong nhân dân.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Lê Minh Trọng (phải) tặng hoa tặng hoa chúc mừng Ngài Hun Neng - Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Cham nhân dịp tết cổ truyền Năm Thoc T’rây Sắc” (năm con thỏ) – Phật lịch 2555 của dân tộc Khmer (ngày 9.4.2011)

Từ thực tiễn trên, để công tác đối ngoại nhân dân hoạt động đúng thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xây dựng chương trình hành động, xem công tác đối ngoại nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đưa công tác đối ngoại nhân dân vào nội dung kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của từng cấp uỷ Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị. Để làm tốt công tác này, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và ngành chức năng phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân để mọi người hiểu và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại; chỉ cho dân biết cách đối ngoại, nhất là việc xây dựng, củng cố, phát triển mối quan hệ thân thiện, đoàn kết, gắn bó với nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới thuộc Vương quốc Campuchia.

Đổi mới nội dung, phương thức cũng như nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân các địa phương có chung đường biên giới. Xây dựng hình ảnh thân thiện, hiếu khách và các mối quan hệ, các diễn đàn để giới thiệu tiềm năng, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Tây Ninh. Chủ động làm tốt công tác vận động các nguồn lực và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích tổ chức và lợi ích quốc gia, dân tộc, địa phương để có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội. Tranh thủ sự giúp đỡ về kiến thức, kinh nghiệm và đào tạo nhân lực. Thiết lập mối quan hệ, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh sang Campuchia…

PV