BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ

Cập nhật ngày: 08/12/2013 - 04:28
(BTNO)- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013-2017.

Mục tiêu của chương trình là tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo trong tỉnh; củng cố, tăng cường hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang hoạt động tại tỉnh và trong nước Việt Nam, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tiềm năng; duy trì và nâng cao giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, gắn với nâng cao hiệu quả của viện trợ phi chính phủ thông qua việc tăng cường giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; xây dựng môi trường thân thiện, phù hợp và thuận lợi cho hoạt động viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, nâng cao tính chủ động của các sở, ngành, địa phương và tổ chức nhân dân trong quan hệ với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm khai thác hữu hiệu vận động các nguồn lực phục vụ cho yêu cầu phát triển.

Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực được ưu tiên kêu gọi viện trợ.

Ảnh minh hoạ

Viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chương trình giảm nghèo của tỉnh, phù hợp với quy hoạch và ưu tiên phát triển theo ngành và của từng địa phương, hỗ trợ cho những nỗ lực giảm nghèo và phát triển của tỉnh.

Viện trợ phi chính phủ nước ngoài phải được định hướng và các lĩnh vực mà các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có lợi thế, ổn định, an toàn để hỗ trợ thực hiện các chương trình của địa phương trong từng lĩnh vực cụ thể.

Đối với lĩnh vực công, nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn, viện trợ nhằm phát triển mạng lưới khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm; đào tạo, tập huấn, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm và nhân dân; hỗ trợ nuôi trồng thủy sản quy mô nhỏ, tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý nguồn lợi thủy sản hồ Dầu Tiếng và quản lý môi trường, dịch bệnh thủy sản; phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn; phát triển hạ tầng sản xuất quy mô nhỏ như các công trình thủy lợi, trạm bơm, đường liên xã; xây dựng mô hình phát triển nông thôn mới; phát triển ngành, nghề, thủ công mỹ nghệ, sản xuất và dịch vụ nhỏ; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu kinh tế thông qua tăng cường thu nhập phi nông nghiệp; tín dụng và tiết kiệm dựa vào cộng đồng; phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; nghiên cứu khoa học trong công, nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn.

Trong lĩnh vực y tế, viện trợ nhằm đào tạo cán bộ, cấp học bổng đào tạo cho cán bộ y tế trong và ngoài nước; phát triển hạ tầng cơ sở y tế; hỗ trợ việc thực hiện các chương trình quốc gia trên địa bàn tỉnh về phòng, chống sốt rét, lao phổi, chống phong, sốt xuất huyết, nước sạch và vệ sinh môi trựờng; các hoạt động dân số; hỗ trợ xây dựng các trung tâm kiểm soát dịch bệnh…

Trong lĩnh vực giáo dục, viện trợ nhằm hỗ trợ đào tạo giáo viên các cấp, ưu tiên đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở ở các vùng sâu, biên giới, vùng dân tộc ít người (Chăm, Khmer,...); hỗ trợ phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em theo địa bàn vùng biên giới, vùng sâu hoặc tại các trường mầm non, nhà trẻ và học sinh cấp tiểu học; xây dựng hạ tầng cơ sở giáo dục; hỗ trợ giảng dạy, thiết bị về công nghệ thông tin cho các trường phổ thông, nhất là ở vùng nông thôn, vùng biên giới.

Trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, viện trợ nhằm hỗ trợ đào tạo, dạy nghề, chú trọng các cụm, khu công nghiệp, vùng nông thôn, các vùng đang đô thị hóa, vùng ven Thị xã, các xã biên giới; phát triển cơ sớ vật chất cho đào tạo và dạy nghề; đào tạo, dạy nghề gắn với tạo việc làm cho các đối tượng là người nghèo, người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy.

Đối với lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội, viện trợ nhằm hỗ trợ các dự án nhỏ để phát triển cộng đồng; giáo dục và giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, lang thang; xây dựng nhà tạm lánh cho các đối tượng là nạn nhân bạo lực gia đình, mua bán người, trẻ em cơ nhỡ, lang thang, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ờ vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam; phòng chống buôn bán người; hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng; tuyên truyền, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông, tai nạn lao động.

Trong lĩnh vực môi trường, viện trợ bảo vệ môi trường, khuyến khích các dự án nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường sống, môi trường thiên nhiên; quản lý tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn động vật hoang dã và đa dạng sinh học; khắc phục hậu quả chiến tranh (xử lý vật liệu chưa nổ, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh).

Viện trợ còn nhằm hỗ trợ các lĩnh vực như phòng, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khấn cấp; lĩnh vực văn hóa, thể thao; lĩnh vực thông tin truyền thông.

 Theo UBND tỉnh, việc ban hành Chương trình trên nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Thi