Nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo tồn và phát triển Vườn QG Lò Gò – Xa Mát 

Cập nhật ngày: 09/08/2020 - 18:52

BTNO - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh được công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN.

Cò nhạn Vườn QG Lò Gò Xa Mát (ảnh tư liệu).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lồng ghép các hoạt động truyền thông trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, cộng đồng về Vườn di sản ASEAN nhằm thúc đẩy hoạt động bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại địa phương; thúc đẩy các hoạt động giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái và ổn định sinh kế cho cộng đồng địa phương vùng xung quanh khu Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh – Vườn Di sản ASEAN đã được công nhận.

UBND huyện Tân Biên, Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát tổ chức các phong trào, hoạt động truyền thông cụ thể về Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh được công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN để nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng về việc bảo tồn và phát triển. 

Vườn Di sản ASEAN (AHP) là Danh hiệu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được Việt Nam triển khai từ năm 2003 với mục đích bảo tồn tính toàn vẹn của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, mang tính độc đáo của khu vực ASEAN.

Việc công nhận danh hiệu AHP góp phần quan trọng đối với công tác bảo tồn các hệ sinh thái không chỉ có đa dạng sinh học cao mà còn có giá trị văn hoá, lịch sử đối với từng quốc gia và cả khu vực, đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn đa dạng sinh học của người dân các nước ASEAN.

Ngày 22.10.2019, tại Hội nghị các Vườn Di sản ASEAN lần thứ 6 diễn ra tại thành phố Pakse, Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào với chủ đề “Đổi mới và phát triển bền vững cho Vườn Di sản và cộng đồng - Lễ kỷ niệm 35 năm Vườn Di sản ASEAN”, Ban thư ký ASEAN đã công bố kết quả thẩm định các hồ sơ AHP trong 02 năm (2018-2019) và trao 9 danh hiệu AHP cho các nước ASEAN.

Trong đó, Việt Nam được trao 4 danh hiệu AHP cho Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (Kon Tum), Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà (Lâm Đồng) và Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Tây Ninh).

Ngày 10.12.2019, tại Hội thảo tham vấn về việc thành lập Mạng lưới các Vườn Di sản ASEAN của Việt Nam và Lễ Vinh danh các Vườn Di sản ASEAN mới của Việt Nam tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Môi trường và Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN đã trực tiếp trao Bằng công nhận danh hiệu Vườn Di sản ASEAN cho Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Tây Ninh).

Hy Uyên