Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và văn hóa lao động 

Cập nhật ngày: 28/06/2020 - 22:40

BTNO - Mới đây, tại Hội trường UBND huyện Gò Dầu, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam tổ chức tập huấn “Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và văn hóa lao động cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Đến dự có Ts.Bs.Trịnh Hồng Lân- Phân viện trưởng Phân viện khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam, ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Trong thời gian 1 ngày, các cán bộ công đoàn được giảng viên của Phân viện khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam hướng dẫn một số nội dung chuyên đề như: Các vấn đề về pháp luật an toàn vệ sinh lao động; Nhận diện nguy cơ và đánh giá rủi ro an toàn vệ sinh lao động trong doanh nghiệp; Luật Bảo vệ môi trường và các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Những vấn đề cơ bản về văn hóa an toàn trong sản xuất ở Việt Nam…

Ông Võ Văn Dũng- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Mục đích của lớp tập huấn này giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở tiếp thu những kiến thức mới, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất với người sử dụng lao động về những chính sách mới.

Từ đó thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần tích cực vào thực hiện Nghị quyết số 20/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Quốc Tiến