Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật 

Cập nhật ngày: 11/09/2019 - 08:18

BTNO - Sáng 10.9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận, phê bình Văn học- Nghệ thuật Trung ương khai giảng lớp tập huấn Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật cho các địa phương, đơn vị khu vực phía Nam.

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ lãnh đạo Hội đồng lý luận phê bình VHNT Trung ương tại lễ khai giảng lớp tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra đến ngày 12.9, với sự tham gia của 267 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo Hội Văn học- nghệ thuật trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về văn học, nghệ thuật ở 34 tỉnh, thành, đơn vị khu vực phía Nam.

Trong thời gian tập huấn, đại biểu được nghe các báo cáo chuyên đề: Tăng cường cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật; Tình hình điện ảnh, sân khấu hiện nay.

Đoàn học viên tỉnh Tây Ninh tham dự tập huấn.

Phát biểu tại buổi tập huấn, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định thành phố luôn đặc biệt coi trọng vai trò của văn học nghệ thuật, tập trung mọi nguồn lực cho các hoạt động văn học nghệ thuật. TP.Hồ Chí Minh đã phát triển được lực lượng văn nghệ sĩ, người làm văn hoá hùng hậu với hơn 5.500 hội viên của 9 hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh và rất nhiều văn nghệ sĩ hoạt động tự do trên mọi lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Những năm qua, lãnh đạo Thành phố cũng thường xuyên tổ chức gặp gỡ văn nghệ sĩ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kịp thời định hướng, điều chỉnh các chính sách quản lý văn hoá cho phù hợp, cũng như phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố trong xây dựng, phát triển văn hoá, nghệ thuật thành phố và đất nước.

Dịp này, các đại biểu còn đi thực tế một số điểm di tích lịch sử, văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh.

KN