BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nâng cấp trang bị kỹ thuật của quân đội

Cập nhật ngày: 21/12/2009 - 05:58

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trò chuyện với các đại biểu dự lễ kỷ niệm sáng 21.12.

Phát biểu tại lễ kỷ

niệm 65 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức sáng 21.12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương thành tích, chiến công, những đóng góp to lớn và bước trưởng thành của quân đội trong 65 năm qua.

Trong tình hình mới với nhiều biến động như hiện nay, Chủ tịch nước lưu ý: "Quân đội cần quán triệt giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân".

"Đặc biệt là thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, đối phó kịp thời các tình huống xảy ra, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phải nhanh chóng phát triển công nghiệp quốc phòng, các ngành kinh tế quốc phòng gắn với bảo đảm, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật của quân đội.

Cũng theo Chủ tịch nước, quân đội cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

"Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam mãi mãi giữ vững và phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ tin tưởng.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Quân đội phải nhanh chóng phát triển công nghiệp quốc phòng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã ôn lại chặng đường 65 năm của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông khẳng định, là đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, 65 năm qua, quân đội luôn dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời luôn sẵn sàng chiến đấu, hi sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân.

"Đặc biệt, mỗi khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, cán bộ, chiến sĩ quân đội và các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đã dũng cảm, xả thân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ".

Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới có vị trí hết sức quan trọng, với những yêu cầu và nội dung rất toàn diện; đòi hỏi chúng ta phải phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

“Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; lấy việc giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội là lợi ích cao nhất của Tổ quốc", Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nói.

(Theo Vietnamnet)