Nâng chất lượng, hiệu quả cấp phát báo miễn phí cho đồng bào dân tộc

Cập nhật ngày: 06/05/2011 - 02:52

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo khi chủ trì cuộc họp ngày 5.5 với các bộ ngành liên quan và  lãnh đạo 19 cơ quan báo chí nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình cấp phát báo miễn phí cho miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

"Cánh tay nối dài" của Đảng và Nhà nước

Bắt đầu từ năm 1991, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tiến hành cấp phát miễn phí 5 ấn phẩm báo in cho các địa phương thuộc vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Đến năm 2006, thực hiện Quyết định 975/QĐ-TTg, ngày 20.7.2006, danh sách các báo, tạp chí cấp phát miễn phí nâng lên thành 24 ấn phẩm của 17 cơ quan báo chí.

Uỷ ban Dân tộc cho biết, qua  khảo sát các Bộ, ngành và 49 tỉnh, thành phố cho thấy các địa phương đều đồng thuận đánh giá việc cấp một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn là cần thiết, có hiệu quả thiết thực, hợp lòng dân và không có biểu hiện thất thoát, lãng phí.

Những thông tin và hình ảnh đến với đồng bào đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần ngăn chặn những luận điệu tuyên truyền phản cách mạng, giúp cho đồng bào nêu cao cảnh giác và phân biệt rõ những vấn đề tiêu cực nảy sinh trong cuộc sống của đồng bào dân tộc, củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Ông Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc khẳng định, ngoài việc chuyển tải kịp thời thông tin đến với đồng bào, các báo và tạp chí còn là cẩm nang bỏ túi, dán tường không thể thiếu giúp cán bộ, Đảng viên, chiến sĩ biên phòng làm tài liệu tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, những ấn phẩm này còn là tài liệu hướng dẫn, tập huấn, phổ biến khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe rất thiết thực đối với đồng bào.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều khẳng định báo chí phục vụ đồng bào dân tộc chính là "cánh tay nối dài" của Đảng và Nhà nước đối với nhiệm vụ tuyên truyền phục vụ đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện yêu cầu Uỷ ban dân tộc cần có hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng báo phát miễn phí tại các xã, thôn, bản, khai thác có hiệu quả và đúng đối tượng nhằm tránh lãng phí.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các ấn phẩm

Phó Thủ tướng đề nghị các tờ báo đang tham gia vào chương trình cấp phát báo của Chính phủ cần phải tính toán để có lộ trình chuyển dần các tờ báo ngày, báo tuần thành dạng chuyên đề. Phó Thủ tướng yêu cầu mỗi cơ quan chỉ nên có 1 ấn phẩm  tham gia vào chương trình này, tránh việc 1 cơ quan chủ quản có 2 ấn phẩm, dẫn đến trùng lắp và gây lãng phí.

Phó Thủ tướng  đề nghị phải thường xuyên rà soát và có chế tài đủ mạnh để rà soát, đánh giá chất lượng đối với từng ấn phẩm, từ đó sẽ có biện pháp điều chỉnh cho thích hợp.

Trong tháng 6.2011, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng tiêu chí đánh giá và rà soát tính hiệu quả trong việc sử dụng báo chí cấp phát miễn phí. Ấn phẩm nào không đạt tiêu chí sẽ phải ra khỏi danh sách để đưa những ấn phẩm phù hợp hơn tham gia.

Trước 30.5, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện lại Đề án cấp phát báo miễn phí cho đồng bào dân tộc, từ đó gửi cho các báo để lấy ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

(Theo chinhphu.vn)