baotayninh.vn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lợi dụng tôn giáo

Cập nhật ngày: 25/05/2011 - 12:43

Ngày 25.5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức Hội nghị công tác tôn giáo vùng Tây Bắc. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Xuất hiện " đạo lạ", " tà đạo"

Hiện, trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc có 3 tôn giáo chính đang hoạt động. Trong đó, đạo Phật có trên 124.500 tín đồ; Công giáo có hơn 300.000 tín đồ; có trên 138.000 người chịu ảnh hưởng của đạo Tin lành.

Các địa phương trong vùng đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo; nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo. Đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo, các tín đồ tôn giáo nói chung và đồng bào theo đạo Tin lành nói riêng tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Tuy nhiên, có hiện tượng tôn giáo mới hay là “đạo lạ”, “tà đạo” xuất hiện ở nhiều địa phương trong vùng, có nơi hiện tượng này thực sự gây bức xúc trong cộng đồng, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý và tác động đến an ninh trật tự xã hội…

Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá, tuyên truyền chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng ly khai, tuyên truyền lập "Vương quốc Mông" ở nhiều vùng có đồng bào Mông sinh sống.

Nhiều thông tin sai lệch

Lãnh đạo một số địa phương trong vùng Tây Bắc cho biết, trong thời gian qua, nhiều đoàn các tổ chức quốc tế tới tìm hiểu về công tác tôn giáo ở vùng Tây Bắc, nhất là sau vụ kích động lôi kéo, lừa bịp, cưỡng bức hàng ngàn đồng bào dân tộc Mông từ nhiều nơi tụ tập tại huyện Mường Nhé xảy ra vừa qua.

Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn này đi tìm hiểu về công tác tôn giáo tại các tỉnh Tây Bắc, tìm hiểu thông tin từ đồng bào dân tộc Mông, kể cả tiếp xúc với các đối tượng cầm đầu trong vụ Mường Nhé....

Sau tìm hiểu, các đoàn đại diện cho các tổ chức quốc tế đã có những nhận định rất khách quan, đúng với thực tế về tình hình tôn giáo tại Tây Bắc, cho rằng hầu hết đồng bào Mông trong vụ này đều là những nạn nhân, những người bị kích động, lôi kéo và bị cưỡng bức; đồng thời cũng thừa nhận có nhiều thông tin mà một số các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài đã đưa phản ánh sai lệch, không đúng với thực tế về tình hình tôn giáo ở Tây Bắc.

Ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lợi dụng tôn giáo

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang  nhấn mạnh, các địa phương trong vùng Tây Bắc cần tiếp tục quán triệt thật sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo cho các hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường.

Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các Bộ, ngành Trung ương và địa phương trong vùng để thực hiện đồng bộ các giải pháp, đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đối với vùng Tây Bắc. Quan tâm tới đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo các cấp, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong tình hình hiện nay.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lợi dụng tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng và Nhà nước ta; chủ động nắm bắt tình hình, đập tan âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng khẳng định, những kết quả đạt được về công tác tôn giáo trong thời gian qua một lần nữa khẳng định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo và công tác tôn giáo là đúng đắn và nhất quán.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu, các địa phương trong vùng Tây Bắc tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn tín ngưỡng truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc, bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu; đoàn kết, thương yêu, gắn kết xây dựng cộng đồng ấm no, hạnh phúc và xây dựng bền vững khối đại đoàn kết các dân tộc.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng lưu ý các địa phương cần hết sức quan tâm tới việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng Tây Bắc; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

(Theo chinhphu.vn)