Ngăn chặn tiền giả lưu hành trong hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước

Cập nhật ngày: 29/12/2010 - 10:44

Ngăn chặn tiền giả lưu hành trong hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 3126/QĐ-NHNN phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả biện pháp ngăn chặn tiền giả lưu hành trong hệ thống ngân hàng, Kho bạc Nhà nước (KBNN)” với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng.

Mục tiêu chung của Dự án là đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tiền giả, bảo vệ đồng tiền Việt Nam trong hoạt động kiểm đếm, phân loại, thu, chi tiền mặt, không để tiền giả lọt vào hệ thống kho quỹ của ngân hàng, KBNN.

Đồng thời, Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về đặc điểm bảo an của đồng tiền Việt Nam, cách phân biệt tiền thật, tiền giả nhằm giảm thiểu rủi ro, tổn thất cho cá nhân, tổ chức; nâng cao ý thức trách nhiệm của công dân khi phát hiện tiền nghi giả, tiền giả, hạn chế đến mức thấp nhất tiền giả quay vòng, lưu thông trên thị trường.

Dự án sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I (từ năm 2010 – 2012) tập trung chủ yếu vào các công việc cho đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, in ấn tài liệu, thông tin tuyên truyền, quảng cáo, điều tra xã hội học đánh giá hiệu quả thông tin tuyên truyền.

Giai đoạn II (2013 – 2015) tập trung chủ yếu vào các công việc cho đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, thông tin tuyên truyền quảng cáo nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát hiện, ngăn chặn tiền giả cho các cán bộ kiểm ngân, kho quỹ…

Đồng thời, Dự án cũng sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về đặc điểm bảo an của đồng tiền Việt Nam; hướng dẫn cách nhận biết và xử lý tình huống khi nhận được tiền nghi giả, tiền giả; thủ đoạn buôn bán, tiêu thụ tiền giả của tội phạm… để nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia tích cực, hiệu quả vào việc ngăn chặn tiền giả lưu thông trên thị trường và lọt vào hệ thống ngân hàng, KBNN.

Các mục tiêu cụ thể của Dự án bao gồm:

Nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, nhận thức pháp luật về phòng, chống tiền giả, bảo vệ tiền Việt Nam cho toàn bộ cán bộ kiểm ngân, thủ quỹ, giao dịch viên thuộc hệ thống ngân hàng, KBNN, đào tạo, cấp chứng chỉ về nghiệp vụ giám định tiền cho số cán bộ làm công tác giám định tiền của NHNN.

Nâng cao năng lực kiểm đếm, phân loại của các tổ chức tín dụng, trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị cần thiết, phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phân loại tiền, đảm bảo toàn bộ lượng tiền mặt thu, chi qua quỹ ngân hàng, KBNN được kiểm tra chặt chẽ, chính xác.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa ngân hàng, KBNN với các ngành chức năng trong công tác phòng, chống tiền giả.

Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của người dân về kiến thức phòng, chống tiền giả, tuyên truyền rộng rãi cho quần chúng nhân dân, nhất là ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới hiểu biết về đặc điểm bảo an của đồng tiền Việt Nam…

(Theo chinhphu.vn)