Kinh tế   Kinh tế

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bến Cầu sơ kết hoạt động 5 tháng đầu năm 2020 

Cập nhật ngày: 07/06/2020 - 08:58

BTNO - Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bến Cầu vừa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 5 tháng đầu năm 2020. Ông Phan Văn Hòa- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện Bến Cầu chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bến Cầu triển khai giải ngân cho vay 11/11 chương trình tín dụng, có 940 hộ vay với tổng doanh số cho vay hơn 30 tỷ đồng, doanh số thu nợ gần 25 tỷ đồng. Lũy kế, hiện có 9.215 hộ đang vay ở 229 Tổ Tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ hơn 268 tỷ đồng, đạt 100,48% kế hoạch vốn, tăng hơn 5,5 tỷ đồng so với đầu năm.

Về chất lượng tín dụng cho vay, nợ xấu là 829 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,31% tổng dư nợ, tăng 29 triệu đồng so đầu năm; nợ quá hạn là 670 triệu đồng, chiếm 0,25% tổng dư nợ, tăng 45 triệu đồng so đầu năm; nợ khoanh là 159 triệu đồng, chiếm 0,06% tổng dư nợ, giảm 16 triệu đồng so đầu năm. Trong đó, phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức Hội, như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội CCB, Đoàn Thanh niên cho 9.224 hộ vay vốn, với tổng dư nợ gần 267 tỷ đồng, chiếm 99,83% tổng dư nợ.

Với hoạt động không mang tính chất kinh doanh hay vì lợi nhuận, cùng với các chính sách giảm nghèo khác, trong thời gian qua, nguồn vốn tín dụng của NHCSXH huyện Bến Cầu giải ngân đã góp phần kéo giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Đến nay, NHCSXH huyện giải ngân cho vay ưu đãi hộ nghèo có 238 hộ vay, với tổng dư nợ hơn 6,1 tỷ đồng; cho vay 903 hộ cận nghèo, với tổng dư nợ gần 27 tỷ đồng; cho vay 1.081 hộ mới thoát nghèo, tổng dư nợ gần 33 tỷ đồng; cho vay 410 học sinh, sinh viên, với tổng dư nợ hơn 11 tỷ đồng; cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có 5.527 hộ, với tổng dư nợ gần 69 tỷ đồng.

NHCSXH huyện còn hỗ trợ cho 881 hộ vay giải quyết việc làm, với tổng dư nợ gần 20,5 tỷ đồng; 3.270 hộ ở vùng khó khăn đã vay sản xuất kinh doanh với tổng dư nợ hơn 97 tỷ đồng; cho vay thương nhân vùng khó khăn có 4 hộ, với tổng dư nợ 200 triệu đồng; 7 hộ vay nhà ở xã hội với tổng dự nợ hơn 3,1 tỷ đồng; cho vay hộ nghèo về nhà ở có 105 hộ vay, với tổng dư nợ gần 750 triệu đồng; cho vay khác có 46 hộ vay, với tổng dư nợ hơn 960 triệu đồng.

Quang Son