Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh: Trao tiền ủng hộ Covid-19 cho các địa phương 

Cập nhật ngày: 29/07/2021 - 17:54

BTNO - Mới đây, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh và phòng giao dịch các huyện, thị xã, thành phố trao tiền ủng hộ của các đơn vị cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

NHCSXH trao tiền ủng hộ tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh (ảnh NHCSXH cung cấp)

Cụ thể, công đoàn NHCSXH Việt Nam, công đoàn NHCSXH các tỉnh Hải Phòng, Hòa Bình, Gia Lai, Tây Ninh và trung tâm đào tạo NHCSXH ủng hộ 260.000 triệu đồng. Số tiền này đã được NHCSXH tỉnh phân bổ về phòng giao dịch để trao cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố. Mỗi đơn vị 20 triệu đồng, riêng huyện Dương Minh Châu được 40 triệu đồng, thị xã Trảng Bàng 30 triệu đồng và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 50 triệu đồng.

Đại diện phòng giao dịch NHCSXH huyện Dương Minh Châu trao tiền ủng hộ cho huyện Dương Minh Châu

Vũ Nguyệt