BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm trục lợi, lách luật trong gói 30.000 tỷ

Cập nhật ngày: 16/03/2016 - 08:04
NHNN nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách. Ảnh: H.Dịu

Nội dung văn bản của NHNN cho biết: một số khách hàng (vay vốn Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP) đã rất bất ngờ và lo lắng khi biết phần dư nợ giải ngân sau ngày 1-6-2016 sẽ chịu lãi suất vay thương mại; nội dung hợp đồng tín dụng của một số ngân hàng quy định chưa rõ ràng về thời hạn áp dụng lãi suất trước và sau thời điểm kết thúc giải ngân tái cấp vốn của NHNN.

Do vậy, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại phải kiểm tra, rà soát lại các văn bản hướng dẫn nội bộ và các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng (bao gồm cả phụ lục hợp đồng tín dụng, các văn bản thông báo lãi suất…) đã đúng quy định hiện hành của NHNN hay chưa.

Cụ thể: phần dư nợ được giải ngân từ ngày NHNN kết thúc giải ngân tái cấp vốn trở về trước được hưởng lãi suất vay ưu đãi của Chương trình trong suốt thời gian vay vốn, phần dư nợ giải ngân sau thời điểm này hưởng lãi suất vay thương mại theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại cần tăng cường kiểm tra, rà soát việc cho vay, giải ngân đối với khách hàng theo đúng quy định của NHNN tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN, Thông tư 32/2015/TT-NHNN, các văn bản hướng dẫn và quy định của pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, NHNN nghiêm cấm các hành vi lách luật, trục lợi chính sách trước thời điểm NHNN kết thúc giải ngân tái cấp vốn.

Nguồn Báo Hải quan


 
Liên kết hữu ích