BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngân hàng NN và PTNT Tây Ninh: Năm 2009 vẫn tiếp tục tăng trưởng

Cập nhật ngày: 26/12/2009 - 10:10

Năm 2009 nền kinh tế đất nước nói chung, Tây Ninh nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, làm hạn chế sản xuất- kinh doanh, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản. Tuy nhiên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Tây Ninh vẫn phấn đấu hoàn thành kế hoạch.

Ông Võ Tự Thiện- Giám đốc NHNo&PTNT Tây Ninh cho biết, trong năm qua bằng nỗ lực của toàn đơn vị nên hoạt động vẫn ổn định và có tăng trưởng. Tổng doanh số huy động vốn đạt hơn 36.800 tỷ đồng- tăng hơn năm trước trên 6.100 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng là 20%. Đến cuối năm ước số dư nguồn vốn huy động đạt gần 4.300 tỷ đồng- tăng so với đầu năm hơn 760 tỷ đồng. Tính ra, bình quân mỗi cán bộ nhân viên NHNo&PTNT Tây Ninh huy động hơn 11 tỷ đồng- tăng so với đầu năm trên 1,5 tỷ đồng. Về hoạt động tín dụng, tổng doanh số cho vay năm 2009 đạt hơn 6.600 tỷ đồng- tăng hơn năm trước 632 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hơn 10,5%. Tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2009 ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng- tăng hơn đầu năm 470 tỷ đồng và đạt tốc độ tăng trưởng gần 12,5%. Nợ xấu đến cuối năm là 125 tỷ đồng- giảm hơn đầu năm 6,5 tỷ đồng và chiếm tỷ lệ 2,9%. Ngoài ra, các hoạt động các dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, thanh toán- chi trả kiều hối của NHNo&PTNT Tây Ninh trong năm 2009 cũng đạt kế hoạch. Riêng các dịch vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, chi trả kiều hối có giảm so với năm trước do ảnh hưởng suy thoái kinh tế.

NHNo&PTNT Tây Ninh mở rộng dịch vụ ATM

Sở dĩ trong năm 2009 kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT Tây Ninh vẫn đạt kế hoạch trong điều kiện khủng hoảng tài chính là nhờ đơn vị tập trung quan tâm đến công tác huy động vốn, triển khai thêm sản phẩm tiền gửi trả trước và trả lãi hằng tháng, phát động phong trào thi đua huy động vốn và giao chỉ tiêu đến từng cán bộ, nhân viên. Song song đó, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, triển khai tốt chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất, triển khai thực hiện thêm một số sản phẩm tín dụng như cho vay theo hạn mức thấu chi qua thẻ ghi nợ nội địa, phát hành thẻ tín dụng, cho vay du học quốc tế. Đồng thời, đơn vị cũng phát triển các sản phẩm dịch vụ như chi trả lương qua tài khoản thẻ, làm dịch vụ bán bảo hiểm cho Công ty CP bảo hiểm NHNo&PTNT Việt Nam…

Năm 2010, NHNo&PTNT Tây Ninh phấn đấu đạt nguồn vốn huy động lên gần 5.000 tỷ đồng- tăng 16% so với năm 2009; đạt dư nợ cho vay hơn 4.700 tỷ đồng- đạt tốc độ tăng 15% và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%.

Sơn Trần


 
Liên kết hữu ích