BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Nội vụ: Cần tăng cường kiểm tra kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ công chức

Cập nhật ngày: 13/02/2014 - 05:59

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2013, ngành Nội vụ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và đạt được một số kết quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Nội vụ theo lĩnh vực Cải cách hành chính, Tổ chức bộ máy, Xây dựng chính quyền, Tôn giáo, Thi đua – Khen thưởng, Văn thư Lưu trữ, Công tác thanh niên... Bên cạnh đó, ngành còn giúp UBND tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt việc kiểm tra công vụ giúp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Đặc biệt, trong năm 2013, ngành Nội vụ còn được UBND tỉnh đánh giá cao trong việc tích cực tham mưu và đẩy nhanh tiến độ thành lập phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh và thành lập thành phố Tây Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Sở Nội vụ cũng như của toàn thể công chức, viên chức trong ngành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo đề nghị trong năm 2014, ngành Nội vụ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm; triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức; đồng thời, tăng cường kiểm tra công vụ nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức....

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo đã tặng Cờ cho Phòng Nội vụ Thành phố – đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2013 do Sở Nội vụ phát động và tặng Bằng khen cho 2 đơn vị (Phòng Nội vụ Bến Cầu, Phòng Nội vụ Dương Minh Châu)...

D.P