Ngành Nội vụ: Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật 

Cập nhật ngày: 14/01/2020 - 10:01

BTNO - Ngày 13.1, Sở Nội vụ Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của ngành. Đến dự có ông Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND tỉnh, bà Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ.

Năm 2019, Sở Nội vụ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, bảo đảm theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các văn bản của bộ, ngành Trung ương và địa phương đều được triển khai đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị trong ngành, giúp tham mưu thực hiện tốt lĩnh vực nội vụ tại địa phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu tại hội nghị.

Các sở, ban, ngành tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã chủ động triển khai, xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các sở, ngành tỉnh tập trung sắp xếp, tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan theo hướng sáp nhập các phòng chuyên môn có quy mô nhỏ, biên chế ít, nhiệm vụ ít hoặc phân tán.

Đồng thời thực hiện sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng một đơn vị sự nghiệp công lập có thể cung ứng nhiều dịch vụ sự nghiệp công cùng loại nhằm giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm túc việc giảm số lượng cấp phó; sử dụng, tuyển dụng công chức, viên chức và hợp đồng lao động theo đúng chỉ tiêu được UBND tỉnh giao; thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định.

Sở Nội vụ kịp thời tham mưu UBND tỉnh phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, từng khối thi đua. Các sở, ngành, huyện, thành phố đã triển khai thực hiện tốt các phong trào nổi bật như “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Tây Ninh chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hoá công sở”… tạo động lực mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bà Nguyễn Đài Thy – Giám đốc Sở Nội vụ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích tốt.

Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, nhất là khen đột xuất cho tập thể, cá nhân lập thành tích đặc biệt xuất sắc, khuyến khích, tạo động lực cho những tập thể, cá nhân khi tham gia phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đề nghị, trong năm 2020, ngành Nội vụ tham mưu UBND tỉnh, huyện, thành phố xây dựng bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật góp phần xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước.     

Ngành Nội vụ cần góp phần duy trì hiệu quả hoạt động Trung tâm hành chính công; góp phần đưa Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh vào hoạt động; chuẩn bị tốt nội dung chất lượng các đề án, dự thảo, Nghị quyết, tờ trình, quyết định để trình UBND trong năm 2020; làm tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo…          

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Phòng Nội vụ TP.Tây Ninh; tặng bằng khen cho 2 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khối thi đua phòng nội vụ các huyện, thành phố. Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho 6 tập thể đã có thành tích thực hiện tốt các chỉ tiêu trong phong trào thi đua do Sở tổ chức, phát động năm 2019. 

Phương Thảo