BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Nội vụ phát động thi đua năm 2014

Cập nhật ngày: 28/03/2014 - 07:03

Năm 2013 phong trào thi đua ở Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả cao trong công tác, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành Nội vụ.  

Lãnh đạo 9 Phòng Nội vụ huyện, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố đã cùng nhau ký kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2014.

Các hoạt động phong trào thi đua năm nay của ngành Nội vụ hướng đến các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quê – Phó Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo các đơn vị trong ngành Nội vụ cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng, chú trọng nêu gương các điển hình tiên tiến. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014 với chất lượng, hiệu quả cao nhất, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

D.P