BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Nội vụ: Tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Cập nhật ngày: 13/12/2015 - 06:00

Dự và chủ trì hội nghị ở điểm cầu Tây Ninh có ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, ngành Nội vụ đã luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối; đổi mới phương pháp làm việc; nỗ lực, cố gắng để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế được quan tâm thực hiện về các mặt. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức và công tác cán bộ được Bộ Nội vụ thực hiện với phương châm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Ông Phan Văn Sử- Giám đốc Sở Nội vụ Tây Ninh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Cải cách chế độ công vụ, công chức bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao.

Một số nội dung cải cách đã và đang được thực hiện như: Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức; bổ sung và sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức; tổ chức thi nâng ngạch công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; tổ chức thí điểm thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo cấp tổng cục, cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển công chức; kỷ luật, kỷ cương từng bước được nâng lên.

Các lĩnh vực về quản lý Nhà nước về tôn giáo, thi đua – khen thưởng, văn thư – lưu trữ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tại tỉnh Tây Ninh, năm 2015, ngành Nội vụ tỉnh cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: kịp thời rà soát, kiện toàn, khắc phục sự trùng lắp, bỏ trống, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan chuyên môn; tích cực tham mưu UBND tỉnh cải cách chế độ công vụ, công chức; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao ý thức, kỷ cương và kỷ luật hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn trên 95%...

Thảo luận tại Hội nghị, một số bộ, ngành, địa phương đã nêu những kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ trong năm 2015, trong đó điểm nổi bật là việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án tinh giản biên chế, cải cách chế độ công vụ, công chức, đào tạo bồi dưỡng, chế độ chính sách cán bộ dân tộc, cải cách thủ tục hành chính…

Người dân huyện Tân Biên liên hệ công việc tại Phòng một cửa  UBND huyện. Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, một số địa phương cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi triển khai một số đề án, dự án mới do Bộ Nội vụ chủ trì; đồng thời đưa ra một số đề xuất, kiến nghị để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của ngành Nội vụ trong công tác tham mưu chính sách, cải cách thể chế năm qua. Trong năm 2016, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ và toàn ngành Nội vụ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thể chế; tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính Nhà nước, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.

Tiếp tục tham mưu và chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả; rà soát các quy định về bộ máy chính quyền địa phương, phân cấp mạnh mẽ và nghiên cứu các đề xuất, các mô hình mới, trước mắt tập trung chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thái Thành