Ngành Tài chính LLVT Tây Ninh: Đứng đầu phong trào “Đơn vị quản lý tài chính tốt” toàn quân khu

Cập nhật ngày: 28/11/2010 - 11:02

Nhiều năm qua Đảng uỷ- Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện thắng lợi phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2006- 2010. Thành tích này đã góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ quân sự- quốc phòng hằng năm, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2005- 2010 của Đảng uỷ Quân sự tỉnh đề ra.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đơn vị luôn quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; các văn bản hướng dẫn về quyết toán ngân sách Nhà nước và quản lý tài sản Nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng; Điều lệ công tác tài chính QĐND Việt Nam… Đơn vị đã chủ động lập dự toán ngân sách hằng năm, hoàn chỉnh dự toán các loại ngân sách cho năm tới, đồng thời ban hành quyết định giao chỉ tiêu các loại ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đúng thời gian quy định.

Thiếu tướng Trần Văn Bé, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho Ban Tài chính

Đơn vị cũng thực hiện tốt việc tổ chức phân cấp ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc đúng tổng mức và chi tiết được duyệt, đúng thời gian, nâng cao tỷ lệ phân cấp ngân sách cho cấp dưới. Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng ngân sách không bị lãng phí, tiêu cực, đơn vị luôn chú trọng khâu kiểm soát chi, cấp phát, sử dụng kinh phí; thường xuyên kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ, chứng từ chi tiêu cũng như thực hiện tốt chế độ quản lý giá, chế độ đấu thầu, đấu giá.

Cùng với việc nâng cao chất lượng lập, chấp hành và quyết toán ngân sách, đơn vị cũng chấp hành nghiêm chế độ chính sách, thực hiện tốt chế độ báo cáo thanh, quyết toán ngân sách; công khai, bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, tiêu chuẩn, chính sách của Nhà nước và QĐND đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên quốc phòng trong đơn vị. Do thực hiện tốt chế độ báo cáo thanh, quyết toán ngân sách; thực hiện tốt việc thẩm định số liệu và duyệt quyết toán cho các đơn vị cấp dưới trước khi báo cáo quyết toán với cấp trên nên trong thời gian qua, các nội dung báo cáo quyết toán luôn phù hợp với dự toán được duyệt, không có hiện tượng chi sai nội dung hay vượt dự toán ngân sách được duyệt, luôn bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp trong quá trình chi tiêu. Bên cạnh đó, việc chấp hành nghiêm chế độ kiểm quỹ tiền mặt hằng ngày và hằng tháng đã đảm bảo cho đơn vị không xảy ra hiện tượng sử dụng công quỹ sai mục đích, không thâm hụt quỹ.

Tổ chức tốt công tác quản lý quân số, vật tư và tài sản cũng là một nhiệm vụ quan trọng được đơn vị quan tâm, chú trọng thực hiện. Hằng tháng, đơn vị tổ chức liên thẩm quân số giữa các cơ quan tài chính - cán bộ - quân lực; kịp thời xử lý những biến động như thay đổi quân hàm, bổ nhiệm, miễn nhiệm, chuyển đơn vị… Từ đó, đơn vị tổ chức cấp phát, truy lĩnh các chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp được kịp thời, đầy đủ, chính xác theo tiêu chuẩn, định mức quy định.

Song song đó, việc tổ chức phong trào tăng gia sản xuất của đơn vị luôn gắn liền với phong trào “ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”. Công tác tăng gia sản xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát huy hiệu quả rõ rệt với nhiều mô hình VAC phong phú, phù hợp. Kết quả tăng gia đảm bảo có lãi, góp phần bù đắp sức lao động và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên trong đơn vị. Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, sự nỗ lực của cấp dưới mà nguồn thu tăng gia sản xuất mỗi năm đạt hàng chục tỷ đồng, góp phần quan trọng bù chi những nhiệm vụ phát sinh và cải thiện đời sống, cải thiện chất lượng bữa ăn của bộ đội, xây dựng đơn vị chính quy, xanh -  sạch- đẹp.

Có thể nói trong giai đoạn 5 năm 2006- 2010, ngành Tài chính của LLVT tỉnh Tây Ninh đã phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, đạt hiệu quả thiết thực. Qua sơ kết 5 năm phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh được Tư lệnh Quân khu 7 tặng cờ, bằng khen. Tham gia hội thi Trưởng Ban Tài chính giỏi, đơn vị đạt giải Nhất cấp Quân khu và giải Nhì toàn quân.

Lê Huy Thường