Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tham mưu thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 

Cập nhật ngày: 18/06/2024 - 16:52

BTNO - Sáng 18.6, bà Nguyễn Thị Yến Mai- Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị giao ban ngành Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai giải đáp các nội dung đại biểu thảo luận, kiến nghị.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, 6 tháng đầu năm 2024, Ban Tổ chức cấp uỷ tỉnh, huyện và tương đương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, Ban Thường vụ cấp uỷ chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và các nhiệm vụ phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Toàn ngành đã tham mưu triển khai cụ thể hoá, sơ kết, tổng kết các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp tham mưu phục vụ tốt đoàn kiểm tra số 1 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương tại tỉnh.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp được 450 đảng viên (đạt 38,05% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024), trong đó 20 đảng bộ xã biên giới kết nạp được 48 đảng viên (đạt 41,38% so với chỉ tiêu Nghị quyết năm đề ra); 12 đảng viên bị xoá tên, xin ra khỏi Đảng (kéo giảm 90,6% so với số phấn đấu kéo giảm năm 2024 đề ra).

Đại biểu phát biểu thảo luận.

Hội nghị dành nhiều thời gian để lãnh đạo Ban Tổ chức các Huyện uỷ, Thị uỷ, Thành uỷ và Đảng uỷ trực thuộc thảo luận về một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chỉ tiêu kết nạp Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ... và các kiến nghị, đề xuất liên quan. Các nội dung này được Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai trả lời tại hội nghị.

Chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của ngành và chủ động tham mưu cấp uỷ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là công tác nhân sự. Đối với các văn bản, quy định mới của Đảng, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Tổ chức nghiên cứu, chủ động tham mưu cấp uỷ triển khai thực hiện. 

Lãnh đạo Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu về kết quả thực hiện chỉ tiêu kết nạp Đảng của Đảng bộ Biên phòng.

Đối với các công tác tổ chức đảng, đảng viên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Yến Mai đề nghị ban tổ chức cấp huyện rà soát để tham mưu cấp uỷ triển khai đồng bộ chủ trương trưởng ấp/khu phố là đảng viên, thực hiện Bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp/khu phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận ấp/khu phố; thực hiện hiệu quả, thực chất Đề án số 03; thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng đề nghị các đơn vị có chỉ tiêu kết nạp đảng viên đạt thấp quan tâm tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Tuệ Lâm