Pháp luật   Bạn đọc

Ngành Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử 

Cập nhật ngày: 17/05/2021 - 15:22

BTNO - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về bầu cử đã và đang được ngành Tư pháp tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Phát tờ rơi tuyên truyền về bầu cử đến từng cử tri.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị lớn của đất nước, có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về bầu cử đã và đang được ngành Tư pháp tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức, thiết thực, hiệu quả góp phần tích cực vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Báo Tây Ninh có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Kim Hương- Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp về công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử.

Phóng viên (PV): Xin bà cho biết, Sở Tư pháp đã triển khai công tác tham mưu, tổ chức tuyên truyền, PBGDPL liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp như thế nào? gồm những nội dung gì?

Bà Nguyễn Thị Kim Hương - Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Công tác tuyên truyền, PBGDPL về bầu cử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao.

Ngày 10.3.2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 550/KH-STP về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc tuyên truyền phục vụ bầu cử được triển khai thành 3 đợt, duy trì thường xuyên và liên tục từ tháng 2.2021 đến sau ngày bầu cử 23.5.2021. Tương ứng với từng giai đoạn và tuỳ theo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 sẽ có những hoạt động tuyên truyền phù hợp.

Trong đó, tập trung tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ.

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về cuộc bầu cử của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Trung ương và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tuyên truyền các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2019, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11.1.2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, HÐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu; việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri... Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp uỷ Ðảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức, quá trình thực hiện...); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri cả nước, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Ðảng và Nhà nước.

PV: Thưa bà, công tác tuyên truyền về bầu cử được ngành Tư pháp tỉnh tập trung triển khai thông qua hình thức gì? Một số kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử?

Bà Nguyễn Thị Kim Hương- Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Một trong những hình thức tuyên truyền hiệu quả được Sở Tư pháp thực hiện sớm là phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương tuyên truyền triển khai quy định của pháp luật về bầu cử tại các hội nghị.

Trong đó, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tôn giáo, dân tộc với sự tham dự của hơn 400 đại biểu là đại diện các Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã, cơ sở tôn giáo, người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ðơn vị đã biên soạn và đăng tải 7 tài liệu hỏi - đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh.

Phối hợp với Báo Tây Ninh, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch viết bài tuyên truyền, thực hiện nhiều chương trình phát thanh, tư vấn pháp luật, biên soạn tài liệu. Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo thẩm định tài liệu tuyên truyền về bầu cử.

Sở Tư pháp tham mưu Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên chuyên mục Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tháng 4.2021.

Cuộc thi được diễn ra từ ngày 20.3 và kết thúc lúc 24 giờ ngày 19.4 với hơn 3.000 người tham gia dự thi. Ðơn vị còn có công văn phát động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND” do Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức. Sau 1 tháng phát động, tỉnh Tây Ninh đã tham gia hưởng ứng nhiệt tình và đứng thứ 22/63 tỉnh, thành trong cả nước với số lượt thi là 8.288 và 6.577 người tham gia thi.

PV: Thưa bà, từ nay cho đến ngày bầu cử 23.5.2021, ngành Tư pháp tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL về bầu cử như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Kim Hương- Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật: Từ nay đến khi cuộc bầu cử hoàn thành, ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về bầu cử, thể thức bầu cử.

Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử, diễn biến cuộc bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri. Cổ vũ, động viên công chức, viên chức, người lao động, người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Ðặc biệt, trong ngày bầu cử 23.5.2021, tập trung tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử để đạt kết quả cao nhất. Sau ngày 23.5.2021, tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2020 trên địa bàn tỉnh.

PV: Xin cảm ơn bà!

Thiên Di