BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Tuyên giáo năm 2010: Khẩn trương, quyết liệt, tâm huyết và bài bản hơn

Cập nhật ngày: 07/01/2010 - 06:22

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, năm 2010 đòi hỏi toàn ngành Tuyên giáo phải làm việc khẩn trương, quyết liệt, tâm huyết và bài bản hơn nữa.

Phát biểu kết luận Hội nghị công tác Tuyên giáo, ngày 7.1, đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã phân tích những cơ hội lớn, những thách thức đối với công tác tuyên giáo trong năm 2010.

Năm 2010, là năm cuối thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 - 2010) và kế hoạch 5 năm (2006 - 2010); là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Cả năm 2010 sẽ có những đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, rộng lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Tổ chức thực hiện thành công đợt sinh hoạt chính trị này là nhân tố cực kỳ quan trọng trong việc củng cố, phát triển nền tảng tinh thần của chế độ XHCN của chúng ta và sẽ là một đòn tấn công có hiệu quả, đánh bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Năm 2010 là năm có những ngày kỷ niệm trọng đại của Đảng ta, của nhân dân và dân tộc ta: 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm thành lập Đảng, 65 năm thành lập nước CHXHCN Việt Nam, 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 35 năm Ngày thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và một số ngày lễ lớn của các đoàn thể, các ngành. Đối với ngành Tuyên giáo, năm 2010 còn là năm kỷ niệm lần thứ 80 Ngày truyền thống của ngành.

Đây không chỉ là cơ hội, là thời cơ mà phải nhìn nhận như một đòi hỏi cao, một thách thức lớn đối với công việc của ngành Tuyên giáo, đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải làm việc khẩn trương, quyết liệt, tâm huyết và bài bản hơn nữa.

Các đơn vị cần tập trung bàn bạc thấu đáo với các cơ quan liên quan, xây dựng cho được một chương trình, kế hoạch công tác toàn diện và có lộ trình cụ thể trong cả năm 2010 đến Đại hội lần thứ XI của Đảng. Toàn bộ các lĩnh vực, các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo được bàn bạc và nhất trí trong Hội nghị này phải được đặt vào kế hoạch, chương trình đó, vừa đảm bảo tính toàn diện, vừa phải tạo cho được những cao trào, những đỉnh cao và tập trung cho những trọng điểm của công tác tuyên giáo trong năm 2010, lấy các ngày kỷ niệm, các ngày Đại hội Đảng các cấp làm mốc cụ thể để phấn đấu.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Hội nghị này, các đơn vị cần tập trung xây dựng và hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2010. Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổng hợp kế hoạch đó, kết nối những hoạt động lớn để tạo bằng được những cao trào và trọng điểm hoạt động của toàn ngành.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng 10 Cờ thi đua và  Bằng khen cho 32 tập thể, 38 Bằng khen cho cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  trong năm 2009.

(Theo chinhphu.vn)