BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngành Y tế Tây Ninh góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

Cập nhật ngày: 07/03/2013 - 05:21

Toàn cảnh hội nghị

(BTNO)- Sáng 6.3, Sở Y tế Tây Ninh tổ chức hội nghị lấy ý kiến trong cán bộ, nhân viên ngành Y tế về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Bác sĩ Trần Văn Bé- Giám đốc Sở Y tế đã nêu rõ mục đích của hội nghị, nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế đối với việc xây dựng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, để khi Hiến pháp mới được ban hành thực sự là đạo luật cơ bản của đất nước. Ông đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tập trung đóng góp ý kiến, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phát triển ngành Y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đều đã đồng tình và nhất trí cao với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến đều cho rằng, dự thảo sửa đổi lần này đã đề cập đến những vấn đề cốt yếu của xã hội; có bổ sung những nội dung mới phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay… Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nên sửa đổi, bổ sung rõ một số điều, khoản liên quan đến các vấn đề về: quyền con người, quyền công dân, chế độ cho người lao động và một số điều khác của Hiến pháp liên quan đến công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân…

Đình Tiến