Ngày 18.8: UBND tỉnh tổ chức đối thoại trực tuyến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Cập nhật ngày: 07/08/2020 - 15:06

BTNO - Buổi đối thoại trực tuyến sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 18.8.2020.

Đối thoại trực tuyến công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, quy định pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm đến người dân và tổ chức trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đối thoại, giải đáp những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, kiểm tra xử lý vi phạm về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh vừa cho biết sẽ tổ chức đối thoại trực tuyến với người dân, doanh nghiệp về chủ đề “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm” với sự tham gia của 3 ngành gồm: công thương, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo UBND tỉnh, từ ngày 11.8.2020 đến ngày 17.8.2020, Sở Công thương là đầu mối tiếp nhận câu hỏi liên quan đến chủ đề đối thoại qua các kênh thông tin: Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh; Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương: https://socongthuong.tayninh.gov.vn hoặc thư điện tử soct@tayninh.gov.vn.

Buổi đối thoại trực tuyến sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 18.8.2020.

                                                                                            Nhi Trần