BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày 19.6, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) 

Cập nhật ngày: 17/06/2024 - 16:23

BTNO - Đây là thông tin được ông Trần Thanh Linh- Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cung cấp tại hội nghị thông báo thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra chiều 17.6.

Ông Trần Thanh Linh- Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông tin báo chí về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khoá X.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh.

Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến diễn ra trong 1 buổi sáng 19.6, tại hội trường Tỉnh uỷ. Kỳ họp này, HĐND tỉnh khoá X sẽ xem xét, thông qua 7 nghị quyết thuộc lĩnh vực của ngành Công an, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và báo cáo hỗ trợ kinh phí mua mới nhạc cụ cho Đội Quân nhạc Công an tỉnh.

Ông Đặng Hoàng Thái- Phó Tổng Biên tập Báo Tây Ninh đặt câu hỏi liên quan đến việc kiện toàn, thời điểm ra mắt và đưa vào hoạt động Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Một trong những nội dung quan trọng, cấp bách tại kỳ họp này đó là HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định về tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và một số chế độ chính sách, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh trả lời lãnh đạo Báo Tây Ninh các nội dung liên quan về Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Các nghị quyết trên của HĐND tỉnh nhằm cụ thể hoá một số nội dung theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 40/2024/NĐ-CP; sẵn sàng cho công tác kiện toàn, tổ chức ra mắt và đưa vào hoạt động các Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1.7.2024.

Phương Thuý