Ngày 22.5 sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII

Cập nhật ngày: 06/01/2011 - 10:10

Chiều 6.1, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe, cho ý kiến vào Tờ trình về việc công bố ngày bầu cử, việc thành lập Hội đồng bầu cử và tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử.

Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Phạm Minh Tuyên, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội số 31/2001/QH10, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 12/2003/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân số 63/2010/QH12 điều 14 quy định: “Chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử Trung ương để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Hội đồng bầu cử có từ 15 đến 21 người, gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và các Uỷ viên là đại diện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, một số cơ quan, tổ chức hữu quan…”.

Ông Tuyên cho biết, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 là vào Chủ nhật, ngày 22.5. Dự kiến ngày công bố Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và việc thành lập Hội đồng bầu cử Trung ương trước 120 ngày, tức là vào ngày 21.1.

Dự kiến thành phần Hội đồng bầu cử, tổng số là 21 người, bao gồm Chủ tịch Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng bầu cử; cùng các Phó Chủ tịch từ cơ quan Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội; các ban, ngành, đoàn thể, Hội Trung ương.

Theo đó, tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử gồm Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, có 13 người do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban tuyên truyền bầu cử, có 17 người do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên làm Trưởng Tiểu ban; và Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự-an toàn xã hội, tổng số 9 người do Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn làm Trưởng Tiểu ban.

Tại phiên họp, các ý kiến đều thống nhất cao với nội dung Tờ trình do Ban công tác đại biểu trình về việc công bố ngày bầu cử, dự kiến thành phần Hội đồng bầu cử và các tiểu ban giúp việc Hội đồng bầu cử.

Phát biểu kết thúc buổi họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý các cơ quan có trách nhiệm khẩn trương xúc tiến các công việc cần thiết, đảm bảo đúng lịch trình đề ra.

(Theo TTXVN/Vietnam+)