BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 13

Cập nhật ngày: 16/12/2015 - 05:26

ngay-lam-viec-thu-2-cua-hoi-nghi-trung-uong-13.jpg

Hội nghị Trung ương 13 xem xét nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng trình Đại hội XII.
 
Ngày 15-12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại Hội trường.
 
Buổi sáng, dưới sự chủ trì, điều hành phiên họp của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trung ương thảo luận về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.
 
Buổi chiều, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị dọc Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Tờ trình về Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, chủ trì, điều hành phiên họp.
 
Hội nghị lần thứ 13 khai mạc ngày 14-12 tại Hà Nội với nhiều nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng;
 
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh với nội dung chương trình trên đây, Hội nghị Trung ương 13 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng.
Nguồn Người Lao Động