BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày làm việc thứ 7 Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Cập nhật ngày: 20/12/2015 - 06:00

(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, nghiên cứu, cho ý kiến vào một số báo cáo theo Chương trình làm việc của Hội nghị.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành phiên họp./.

Nguồn TTXVN