BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ngày làm việc thứ ba: Trung ương thảo luận 2 Đề án chiến lược 

Cập nhật ngày: 06/10/2022 - 10:38

Ngày 05/10, bước sang ngày làm việc thứ ba, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục triển khai các nội dung chương trình đã được thông qua từ phiên khai mạc.

Hình ảnh tại Hội nghị. 

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Đề án tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn dangcongsan